Din arbetsroll och dina arbetsuppgifter på företaget styrs av det anställningsavtal du har med arbetsgivaren. Avtalet formaliseras oftast i ett anställningskontrakt som skrivs under av dig och arbetsgivaren eller anställningsbevis som arbetsgivaren ensidigt undertecknar. Vad som står i anställningskontraktet är det som styr din arbetsskyldighet.

Läs också: Att bli uppsagd kan resultera i nytt jobb med högre lön

Arbetsgivaren måste hålla sig till det som står i avtalet. Oftast skriver man dock inga detaljerade arbetsbeskrivningar som anger exakt vad du ska arbeta med. Istället blir din titel och den sedvänja (främst inom företaget) som finns kopplad till vad en sådan titel de facto innehåller för arbetsuppgifter det som styr vad du förväntas göra.

Läs också: Offentlig sektor lockar engagerade kanidater

Hans Franklin, förhandlare och rådgivare på Akavia.

Organisationer och roller förändras över tid och med det också arbetsuppgifterna som är kopplade till detta. Det innebär att du måste vara beredd på att dina arbetsuppgifter justeras och ändras, dock bör du kontakta vår medlemsjour om du anser att det rör sig om stora förändringar som i allt väsentligt innebär att din titel inte längre stämmer överens med arbetsuppgifterna. 

Läs också: Så får du team att högprestera

Den här texten publicerades  först i Civilekonomen 23 maj 2019 och skrevs av Hans Franklin.

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.