I USA talas det om att arbetsmarknaden just nu präglas av ”The Great Resignation”, alltså att ovanligt många säger upp sig i spåren av pandemin. En global undersökning  som Microsoft presenterade i mars 2021 visade att fyra av tio anställda sannolikt skulle lämna sin arbetsgivare under det kommande året. Ungefär hälften av dessa planerade att göra ett större karriärbyte av något slag.

Även om den svenska arbetsmarknaden skiljer sig på olika sätt från den amerikanska, finns det tecken på något liknande här. John Andersson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, berättar för Personal & Ledarskap att deras analyser visar att ”bristen på kompetens helt klart kommer att bli större inom en rad yrken framöver, vilket gör att fler kan byta jobb”. 

Läs också: Så säger du upp dig på rätt sätt

Han menar att det riskerar att bli ett skriande behov av bland annat it-medarbetare, och det är just de som står för en stor del av jobbrotationen i USA just nu. Men det är även en markant rotation inom andra professioner, bland annat inom marknads- och kommunikationstjänster som exempelvis roller som marketing automation specialist, digital marknadsförare och kommunikatör. Det konstaterar Sandra Pettersson, affärsområdeschef Marknad & kommunikation på Inhouse.

– Pandemin har påverkat arbetsmarknaden kraftigt på olika sätt. Bland annat var det extremt många som bytte jobb under våren 2021. Det blev som en explosion av antalet ansökningar, säger hon.

En av anledningarna var enligt Sandra Pettersson att många fick tid att reflektera över och verkligen utvärdera sin arbetssituation.

– Kanske var man inte helt nöjd med chefen, eller kände sig redo att ta ett nytt steg. När den första kriskänslan lagt sig, och vi började gå in i något ”nytt normalt” så lockades många att ta det steget.

Under hösten blev det lite lugnare, när osäkerheten åter ökade på många håll i samhället, men under början av 2022 har ansökningarna börjat strömma in på nytt.

– Det kommer definitivt att fortsätta på det sättet under året. På många håll kommer det att bli ännu mer av kandidatens marknad än det redan är, säger Sandra Pettersson.

Inom hennes specialistområde marknad och kommunikation har det vuxit fram ett allt större behov av kompetenser inom ”martech”, det vill säga datadriven marknadsföring.

Man kan säga att det handlar om att förstå dagens kundresa. Det är inte något nytt inom business-to-consumer, men under pandemin har det snabbt blivit ett område som är viktigt även inom business-to-business. Det behövs kompetens för att skapa automatiserade flöden som i slutändan kan generera leads, säger Sandra Pettersson. 

Samtidigt är det ofta mer en attityd än rena förmågor som efterfrågas inom marknad och kommunikation:

– I den branschen kan man generellt säga att du inte förväntas kunna allt, men du måste ha en stark nyfikenhet och vara förändringsbenägen så att du kan ta till dig allt det nya som kommer. De egenskaperna står högst på kravlistan.

Det kandidaterna efterfrågar handlar främst om ledarskap, enligt Sandra Pettersson.

– De vill ha ett närvarande ledarskap. Inte i form av en chef som ska detaljstyra, utan någon som finns tillgänglig när det uppstår behov av coachning eller annat stöd.

Men för att kunna utvärdera ett jobberbjudande och en presumtiv arbetsgivare måste många kandidater bli bättre på att ställa frågor, anser hon.

– Det är väldigt vanligt att kandidater sätter sig – helt omedvetet – i en underdog-situation vid en arbetsintervju. De hamnar i att endast svara på de frågor de får, och bara ställa någon pliktskyldig fråga själva. Nej, det gäller att komma med utforskande frågor; om företaget till exempel framställer sig som innovativa, ta reda på vad de menar med innovation och hur de arbetar med det i praktiken. När du byter arbete ska du ställa lika många frågor som när du byter bil eller hus.

Men innan det är dags att söka nästa utmaning är det viktigt att sätta riktningen, så att det verkligen blir rätt steg i karriären. Sandra Pettersson tipsar om att göra en egen fyrfältare: på ena ledden är kategorierna ”vill ha” och ”vill inte ha”, och på andra ledden ”har” och ”har inte”.

– Börja med att utvärdera ditt befintliga arbete, och se hur mycket som hamnar i kategorin ”vill ha”-”har inte”. Med utgångspunkt i matrisen kan du lättare avgöra vad du ska leta efter och vad som är mindre viktigt att ta med i beräkningarna när du börjar botanisera bland jobbmöjligheterna, sägerSandra Pettersson. 

Läs också: Bästa tidpunkten att skicka in din jobbansökan

Läs också: 11 tips som förbereder dig inför jobbintervjun

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.