Byrån, med cirka 35 anställda i Stockholm, ingår i en global kommunikationskoncern med verksamhet i över 100 länder. Marie Schjölin säger att kontinuerlig kompetensutveckling är något oerhört viktigt som dessutom ökar i betydelse.

– Den stärker medarbetarna samtidigt som vi som byrå får ett ännu attraktivare erbjudande. – Globalisering, digitalisering och klimatomställning förändrar efterfrågan på våra tjänster. Utvecklingen går allt snabbare, vilket ytterligare ökar betydelsen av kompetensutveckling.

Är det några områden som växer i betydelse?
– Bland annat digitalisering, strategisk rådgivning, hållbarhetskommunikation och AI-teknik. Fler uppdragsgivare önskar under perioder ha konsultstöd från oss på plats i sin egen organisation, vilket ställer ökade krav på oss att hänga med i samhällsförändringarna.

Marie Schjölin berättar att koncernen erbjuder sina medarbetare ett stort utbud av interna kurser på olika språk, allt från ledarskapsutbildningar till kortare digitala mikrokurser inom specifika teman. Utbudet uppdateras kvartalsvis.

– Vi arbetar mycket med att dela med oss av vår expertis till övriga kollegor. Det kan handla om kriskommunikation, medieträning, feedbacktekniker, säljteknik, affärskunskap eller copywriting.

Ett återkommande inslag på Stockholmskontoret är något som kallas för ”Lunch & learn”.

– Det är interna miniföreläsningar på temat ”Inkludering och mångfald”. Under tiden som vi diskuterar olika perspektiv eller utmaningar äter vi lunch tillsammans. För att få utifrånperspektivet bjuder vi ibland också in externa gäster.

– Vi har på byrån en delningskultur som går ut på att den som lärt sig något nytt, till exempel efter att ha deltagit i ett externt seminarium, delar med sig av sina kunskaper till övriga medarbetare.

Två dagar per år är avsatta till så kallade ”inspirationsdagar”.

– Var och en avgör själv vad de vill göra under dessa dagar som ger inspiration i arbetsrollen, nya perspektiv och förhoppningsvis mer motivation. Det kan vara allt från att besöka en föreläsning, se en film, gå på ett museum till att turista i sin hemstad.

Det finns inget krav på att i efterhand redovisa vad man har gjort under inspirationsdagarna, men vi är glada om man vill dela med sig, eftersom det kan generera nya idéer bland kollegerna.

– Vi vill att en dag tas ut under våren och en under hösten. Bör arbetsgivare få stimulera medarbetares kulturella/intellektuella intressen – som friskvård för hjärnan – på liknande villkor som de i dag kan ge friskvårdsbidrag till motionsaktiviteter?

– Det är en spännande tanke och jag tror att det skulle kunna leda till såväl större trivsel som högre produktivitet. Vem avgör vilken kompetensutveckling som medarbetare behöver?

– Behovet kommer ofta fram under de individuella utvecklingssamtalen. Om det handlar om en extern utbildning tar individens närmaste chef med frågan till ledningsgruppen som fattar beslut. – Förutom att det är viktigt att den enskilde individens kompetens ökar, ser vi gärna att kunskapen kan delas med kollegorna. Vi värnar om vår delningskultur.

Kompetensutveckling är friskvård för huvudet

  • Behovet av kontinuerlig kompetensutveckling är stort och växande, vittnar både anställda och arbetsgivare om. Det är vanligt att arbetsgivare erbjuder anställda bidrag till kroppslig fysisk friskvård i olika former. Något liknande system för kompetensutveckling eller personlig utveckling – ”friskvård för hjärnan” – är däremot ovanligt. Det finns dock exempel på motsatsen.
  • På kommunikationsbyrån BCW till exempel har anställda två ”inspirationsdagar” per år som de själva bestämmer över. På Google har anställda en arbetsdag i veckan som de själva styr över.
  • Och i vårt grannland Finland kan friskvårdsbidraget även användas till kulturupplevelser.

Behovet av kompetensutveckling är större än någonsin

Här får medarbetarna fria inspirationsdagar

Behovet av vidareutbildningar ökar i takt med samhällets förändring

Hundra heta tips på kompetensutveckling

Läs också: Delat ansvar mellan chef och medarbetare kring utbildning

Läs också: Satsar på egen akademi – utan tidsbegränsning

Läs också: Tre av tio medlemmar har inte fått kompetensutveckling

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.