En projektledare tjänar mellan 40 000 kr - 72 000 kronor i månaden år 2023.

Fråga: Jag har fått en ny roll på jobbet och genomgått en utbildning i projektledning. Har jag rätt till en högre lön nu?  

Svar: Så roligt att höra att du får möjlighet att kompetensutvecklas på din arbetsplats! En projektledare tjänar mellan 40 000 kr - 72 000 kr/mån (källa: Akavias löneenkät 2022). 

I samband med att lagen om anställningsskydd förändrades ställdes högre krav på arbetsgivare att kompetensutveckla sina arbetstagare både i pågående anställning och inför omställning till nya utmaningar på arbetsmarknaden. För Akavias medlemmar är möjligheten till utveckling och utbildning en avgörande faktor för hur länge man känner motivation till att stanna på sin arbetsplats.  

Linda Solberg, lönespecialist AkaviaDet bör ligga i varje arbetsgivares intresse att värna om att behålla våra akademiker genom regelbunden kompetensförsörjning. Med det sagt är det ju också viktigt att man har en lön som står i paritet med det ansvar och den roll som man har.

Innan du accepterar en ny roll hos din arbetsgivare är det väldigt viktigt att du för en dialog med din chef om vad det nya uppdraget innebär och vad en rimlig lönenivå för det tilltänkta uppdraget kan vara.  

Vilka nya arbetsuppgifter kan rollen leda till? En helt ny tjänst? En annan befattning? Mer komplexa arbetsuppgifter? Utökat ansvarsområde? Eventuellt ledningsansvar? Det vill säga; Vad innebär den nya rollen i praktiken? Samma sak gäller när ni beslutar om en utbildning. Är det en utbildning som gynnar verksamheten och som arbetsgivaren bekostar så bör det också synas i lönekuvertet att du uppnått en annan kunskapsnivå.  

Du bör också kolla upp löneläget via Akavias hemsida på Saco Lönesök innan du diskuterar din nya lön med din chef. Att ta på sig nya arbetsuppgifter och en ny roll och sedan i efterhand försöka förhandla om en ny lön blir betydligt svårare. Då har du inte samma förhandlingsläge.  

Om din nya roll inte leder till framgång i dialogen med din chef om en ny lön som du är nöjd med så kan det vara dags att fundera på hur du kan söka dig vidare till nya utmaningar hos en annan arbetsgivare, som är villig att betala för dina nyförvärvade kunskaper. Då har du oftast ett annat utgångsläge och förhandlingsutrymme.  

Det är bra att tydliggöra för din chef att lönen är ett viktigt styrmedel för hur engagerad och motiverad du känner dig i din nya roll, vilken ju riskerar att utebli om lönenivån inte motsvarar rätt nivå, ansvar och innehåll i uppdraget.  

Hör gärna av dig till Akavias rådgivning så hjälper vi dig att resonera kring de argument du kan lyfta fram i dialogen om ny lön med din chef.  

Läs också: Ingen rätt till lönerevision

Läs också: Får arbetsgivaren verkligen dra in bonusen

Läs också: Medarbetare inom compliance är eftertraktade och välbetalda

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.

 

Lönefrågor är en färskvara

Akavias lönespecialister besvarar här medlemmarnas frågor om lön, lönesättning och lönemodeller. Lönespecialisterna är också ombudsmän och har stora kunskaper inom förhandlingsteknik.

Tänk på att lönefrågor är en färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades.

Akavias lönerådgivning når du som är medlem här