Fram till att barnet har fyllt åtta år eller avslutat sitt första skolår har föräldrar rätt att förkorta sin arbetstid med upp till 25 procent av en normal heltid utan att samtidigt ta ut föräldrapenning.

I Akavias enkätundersökning uppgav 7 procent av förbundets medlemmar som är kvinnor att de arbetade deltid under oktober 2022. Bland männen var motsvarande andel 3 procent.

Av dem som var i åldern 30–39 år svarade 10 procent av kvinnorna och 3 procent av männen att de arbetade deltid.

– Fram till att första barnet kommer är jämställdheten på arbetsmarknaden ofta relativt bra, men då händer något. En större andel kvinnor än män går ner i arbetstid. Karriär- och löneskillnaderna mellan könen ökar, vilket även får betydelse för den kommande pensionen, säger Mattias Munter som är pensionsekonom på försäkringsbolaget Skandia.

Han har på Akavia Aspekts uppdrag beräknat hur mycket pensionen minskar för den som arbetar deltid (80 procent) i stället för heltid mellan hen är 30–40 år, under förutsättning att personen har tjänstepension (ITP1).

För den som tjänar 35 000 kronor i månaden innebär deltiden att pensionen minskar med cirka 1 400 kronor i månaden i dagens penningvärde och med 1 800 kronor för den som tjänar 45 000 kronor.

– Deltidsarbete är negativt ur ett strikt ekonomiskt perspektiv, men det finns så klart även andra värden i livet. Att gå ner i arbetstid kan göra det lättare att få ihop livspusslet under småbarnsåren. Det går dessutom att kompensera för de negativa effekterna om man är medveten om dem, säger Mattias Munter.

Hur då?
– Till exempel genom ett månatligt sparande. Ränta-på-ränta-effekten gör att även ett litet sparande får stor effekt om man börjar i tid och gör det under lång tid. Sparandet bör vara skilt från familjens ekonomi i övrigt och öronmärkt för den som har tagit ett större ansvar för familjen genom att gå ner i arbetstid.

– Jag tror att det är viktigt att ha ett skriftligt avtal, till exempel ett äktenskapsförord, om detta är ett sparande som inte ska delas mellan makarna vid en eventuell skilsmässa.

Den som är gift kan även föra över en del av sin premiepension till sin make eller maka och på så sätt höja sin parters kommande pension.

Det går dock enbart att föra över premiepensionsrätter som har tjänats in under det år begäran gjordes och åren därefter så länge begäran kvarstår.

Det går inte att överföra en del av den årliga premiepensionsrätten, inte heller att ångra en överföring eller få tillbaka pengar eller pensionsrätter som har förts över till maka eller make. Överföringen upphör automatiskt vid skilsmässa.

En fördel med att föra över premiepensionsrätter till den med lägre inkomst är att det inte är en åtgärd som inte påverkar familjens ekonomi här och nu.

En nackdel är att överföreningen ”kostar” genom att pensionsrätten minskas med 6 procent för att kompensera för att kvinnor i allmänhet lever längre än män och därmed väntas få premiepensionen utbetald under en längre tid.

– Reglerna har anpassats efter att överföringen oftast görs från en man till en kvinna, säger Mattias Munter.

Premiepensionen är den mindre delen av den allmänna pensionen.
– Men det innebär inte att den är betydelselös, framför allt inte för den som i dag är mellan exempelvis 30 och 40 år.

9 procent av kvinnorna och 6 procent av männen i den i den äldsta åldersgruppen (60+) i Akavias undersökning uppgav att de i oktober i fjol arbetade deltid.

– Hur mycket man förlorar i pension på att gå ner i arbetstid åren före pensioneringen varierar, bland annat beroende på vilket slags pension det gäller och om, och i sådana fall vilket tjänstepensionsavtal man omfattas av.

– Framför allt den som omfattas av ITP2 och har en förmånsbestämd pension bör vara extra observant, och kolla med sin arbetsgivare eller facket och räkna noga på effekterna innan man gör något.

Läs också: Dags att löneförhandla? Så kan du tänka kring förmåner

Läs också: Byta jobb under föräldraledigheten – 10 frågor och svar

Läs också: Lönestatistik: så höga är ingångslönerna

Lönefrågor är en färskvara

Akavias lönespecialister besvarar här medlemmarnas frågor om lön, lönesättning och lönemodeller. Lönespecialisterna är också ombudsmän och har stora kunskaper inom förhandlingsteknik.

Tänk på att lönefrågor är en färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades.

Akavias lönerådgivning når du som är medlem här