It-akademiker har fått en ökad medianlön på 3 300 kronor det senaste året och som nyutexaminerad är den rekommenderade ingångslönen högre än för andra.

It-akademiker har den näst högsta medianlönen bland Akavias professioner – 55 000 kronor – medan ekonomer fortfarande ligger i topp, nu med 56 300 kronor. Detta visar den senaste lönestatistiken från förbundet som bygger på uppgifter direkt från medlemmarna hösten 2023.

Året dessförinnan var medianlönen för it-akademiker 53 000 kronor, vilket innebär att de har fått 3,8 procent mer i lönekuvertet. Något som i praktiken har ätits upp av inflationen.

Ida Inga– De har en negativ reallöneutveckling med minus 2,7 procent, men det är dessvärre något som gäller alla våra professioner. Och som även drabbar de allra flesta löntagare överlag just nu, säger Ida Inga, professionsanalytiker på Akavia.

Lätt att hitta jobb skapar rörlighet i branschen

Att it-akademiker fortsätter att ligga så högt i lönestatiken är inget som förvånar henne.
– Den stora efterfrågan på it-akademiker håller i sig, och det finns inte heller några tecken på någon avmattning. De behövs inom alla branscher, eftersom digitaliseringen av samhället och näringslivet är en process som vi knappt kan se något slut på.

När efterfrågan är stor är det också vanligare att man törs ta klivet bort från en arbetsplats där det är något som man är missnöjd, exempelvis lönen.

– It-akademiker är i högre utsträckning än en del andra beredda att röra på sig, eftersom de vet att de lär ha lätt att hitta ett nytt jobb snabbt.

Stor löneökning i försäkringsbranschen

Lönenivåerna skiljer sig dock mellan olika branscher, där Bygg har seglat upp i toppen med en medianlön för it-akademiker på 72 000 kronor. Bransch nummer två på topplistan är Fastighet med 65 300 kronor, som inte heller fanns med bland de översta året dessförinnan.

– Det är ett intressant och lite oväntat resultat, eftersom det är två branscher som har haft det tufft ett tag. Här skulle det kunna bero på att det är ett ganska litet antal som svarat inom just dessa grupper, och det är möjligt att det handlar om att de har seniora roller eller chefspositioner inom sina bolag, säger Ida Inga.

I övrigt bland topp-fem finns de som var allra högst placerade senast: Finans, Försäkring och Bank.

– Det är mer väntat, efter det är branscher som ligger bra till lönemässigt även inom våra andra professioner.

En intressant detalj är att av dessa tre har medianlönen inom Försäkring ökat betydligt mer än de andra: 6,6 procent, jämfört med 2,1 procent för Bank och 1,1 procent för Finans.

Medianlönen för it-akademiker inom Försäkring har därmed legat i stort sett i linje med inflationen, och inte inneburit någon reallöneförsämring.

Lägre lönenivå inom utbildning

Allra lägst medianlön bland it-akademiker hittar vi i branschen Utbildning, med 46 950 kronor. Vilket ändå är en ökning med 8,9 procent från föregående år.
– Det är kul att se att kurvan går uppåt i den branschen, men den är alltså fortfarande en bra bit från medianen.  

En anledning till detta kan vara att det är en relativt stor andel juniora tjänster inom Utbildning, menar Ida Inga.

– Men branschen ligger överlag lågt lönemässigt, det ser vi även i de andra professionerna. Inom it skulle det kunna betyda att de riskerar att få svårt att attrahera den kompetens de behöver framöver.

Lönen inom it-branschen skiljer sig åt i sektorerna

När det gäller de olika sektorerna – privat, statlig respektive kommunal – så ligger it-akademiker högst av alla Akavias professioner i bland statliga arbetsgivare, med en medianlön på 50 800 kronor. Något som ändå är en bra bit under den privata sektorn, där de har 58 000 kronor.
– Visst är det så att många av de högsta lönerna erbjuds av privata arbetsgivare. Men jag tycker att det är viktigt att inte stirra sig blind på själva lönesumman, även om det är den som är i fokus här, säger Ida Inga.

Hon lyfter fram att privata arbetsgivare inte alltid har lika bra förmåner och anställningsvillkor som i den statliga sektorn, vilket kan handla om allt från semesterrätt till arbetsmiljöarbete.

Alla statliga arbetsgivare har också kollektivavtal, något som varierar inom den privata sektorn.

– Och ett kollektivavtal är mycket värt för tryggheten. Det gäller att se till hela paketet och göra en egen bedömning av vad som känns viktigt.

Höga löner inom it även utanför storstäderna

Rangordningen mellan landets olika regioner består i stort sett, där StorStockholm hamnar högst (60 000 kronor) och regionerna Mellan och Norr längst ner (50 000 kr).
– Även om det finns en tydlig skillnad, så är det tydligt att det här är en grupp som det går bra för även utanför de största städerna. It-akademiker ligger högst bland professionerna när det gäller alla regioner utom StorStockholm och Göteborg, säger Ida Inga.

Att StorStockholm ligger i toppen är helt enligt hennes förväntan, eftersom det är där de stora arbetsgivarna finns och lönenivån överlag är högre än på andra håll.

– Jag är dock förvånad över att inte region Norr har klättrat uppåt än. De stora industrisatsningarna behöver rejält med akademiker inom alla områden, inte minst it, och det borde slå igenom i lönestatistiken så småningom. Kanske blir det en förändring när kommunerna har hunnit ”bygga ikapp” och erbjuda sådant som bostad och barnomsorg som kan väga tungt i valet av arbetsgivare.

Mycket att tjäna för nyutexaminerade

Akavias rekommenderade ingångslön för it-akademiker år 2024 är 38 400 kronor, vilket är en ökning med 5,2 procent från förra årets 36 500 kronor.
– Det är en högre rekommendation än för de övriga professionerna, vilket helt enkelt beror på att det råder en tydlig brist på it-akademiker, säger Ida Inga.

Hon konstaterar att många nyutexaminerade it-akademiker har lätt att få jobb, och hänvisar till Akavias senaste undersökning ”Efter examen”:
– Det är nästa sex av tio it-akademiker som har ett jobb innan de tagit examen. Och ett år efter examen har nästan nio av tio en tillsvidaretjänst, vilket är en anmärkningsvärt hög andel.

Betydelsen av att löneförhandla och att komma med ett eget löneanspråk i samband med en anställning framkommer i en annan undersökning från Akavia. Där finner man att den som har haft ett löneanspråk – som är rimligt och välmotiverat – i genomsnitt fått 1.700 kronor högre lön än andra.
– Det är bra att ha en hög ingångslön eftersom det ofta är mycket svårt att ”komma ikapp” i framtida löneförhöjningar. Man kommer lite på efterkälken med en låg ingångslön.

Samtidigt gäller det, återigen, att se till helheten i anställningsvillkoren – och inte minst att tänka på betydelsen av att arbetsgivaren har ett kollektivavtal.

– Ta gärna hjälp av oss på Akavia. Vi kan komma med råd om vad som är viktigt att tänka på och vilken kompensation du bör begära om det saknas kollektivavtal.

Läs också: Så tänker chefer kring lönesättning

Läs också: Löneexperten om hur du bäst förbereder dig inför lönesamtalet

Läs också: Fyra steg: Så funkar avtalsrörelsen