Medlemmen vill veta löneläget för en controller med inriktning på business controlling som ansvarar för affärssystem. Medianlönen för en controller på ett industriföretag är ungefär 64 850, berättar Akavias löneexpert Sören Lundgren.

Fråga: Vad är en rimlig lön för en controller med inriktning på business controlling som ansvarar för affärssystem och där krav ställs på språkkunskaper i engelska och tyska? Företaget är tillverkande i Mellansverige. Jag tog examen 1994, är född 1970.

Svar: 2021 års löner finns på hemsidan sedan i SACO-Lönesök. Ny statistik för 2022 kommer i månadsskiftet januari-februari 2023. Den skräddarsydda statistiken visar att en medarbetare med titeln controller, examensår 1993-97, inom branschen industriföretag som rapporterar direkt till företagsledningen (det vill säga högre controller) har en medianlön på 64 850 kronor i månaden. Undre kvartil är cirka 55 000 kronor i månaden och övre kvartil cirka 75 000 kronor. Tittar vi i stället på ålder 50-54 blir medianlönen 59 000 kronor och kvartilerna 53 500 och 73 500 kronor.

Sören Lundgren

Hur högt du kan gå beror på hur stort företaget är och på den belastning du utsätts för – samt i viss mån på din lön idag.

Jag bedömer dig vara högre controller. Men om jag ändå jämför med lägre controllers, som rapporterar indirekt till företagsledningen och alltså har en ekonomichef/CFO som chef, så är medianen cirka 6 000 kronor lägre sett på examensår. Det finns ingenting i lönestatistiken som direkt påvisar värdet av språkkunskaper. Internationell utbildningsinriktning i examen visar heller inga uppenbara lönefördelar jämfört med hela gruppen. Det blir alltså en fråga om hur högt just denna arbetsgivare värderar språkkunskaperna i just denna tjänst.

Läs också: Rätt lön för en KAM och affärsutvecklare

Sören Lundgren, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Sören Lundgren är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Han svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.

 

Lönefrågor är en färskvara

Akavias lönespecialister besvarar här medlemmarnas frågor om lön, lönesättning och lönemodeller. Lönespecialisterna är också ombudsmän och har stora kunskaper inom förhandlingsteknik.

Tänk på att lönefrågor är en färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades.

Akavias lönerådgivning når du som är medlem här