Det är din tur att vara föräldraledig. Men många glömmer att även föräldraledigheten är pensionsgrundande. Förhandlare/rådgivare Olle Kvarby svarar på hur din pension påverkas din pension föräldraledigheten.

Fråga: Jag ska vara föräldraledig under ett och ett halvt år. Hur kommer det att påverka min pension?

Svar: Föräldrapenningen som du får från Försäkringskassan är pensionsgrundande för den allmänna pensionen. Utöver det får man extrapengar till pensionen under barnets första fyra år. Denna ersättning går till den förälder som tjänar minst.

Olle Kvarby, förhandlare/rådgivare och specialist på ersättningar, Akavia.Eftersom du inte skrev var du arbetar går jag igenom det som gäller för de vanligaste kollektivavtalade tjänstepensionerna. Tjänstepension är den pension som din arbetsgivare betalar.

Detta gäller för ITP som är den största tjänstepensionen inom privat sektor: ITP är uppdelad i två delar; ITP 1, för de som är födda 1979 eller senare och ITP 2, för de som är födda 1978 eller tidigare. I ITP 1 fortsätter försäkringen att gälla för de första 13 månaderna av föräldraledigheten.

Läs också: Vad betyder efterlevandeskydd?

I ITP 2 är tiden med föräldrapenning pensionsgrundande. Enligt en rekommendation från Svenskt Näringsliv och PTK, som är parterna i kollektivavtalet ITP, betalar många arbetsgivare premier till försäkringen för de elva första månaderna av föräldraledigheten men det är inte tvingande.

Om du arbetar inom kommuner och regioner är ledighet enligt föräldraledighetslagen pensionsgrundande, det vill säga du tjänar in till tjänstepensionen som om du arbetat.

Inom den statliga sektorn finns två avdelningar av tjänstepensionen, avdelning I respektive II. Avdelning I är för de som är födda 1988 eller senare, avdelning II gäller för födda 1987 eller tidigare. Du fortsätter att tjäna in till tjänstepensionen så länge du är ledig enligt föräldraledighetslagen. Dock gäller inte detta för en liten del i avdelning I, den så kallade Kåpan Flex som motsvarar 1,5 procent av lönen i premier. Övriga delar är pensionsgrundande.

Läs också: Det betyder slutbetalning av pension

Olle Kvarby,  förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Olle Kvarby är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Han svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.

 

Lönefrågor är en färskvara

Akavias lönespecialister besvarar här medlemmarnas frågor om lön, lönesättning och lönemodeller. Lönespecialisterna är också ombudsmän och har stora kunskaper inom förhandlingsteknik.

Tänk på att lönefrågor är en färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades.

Akavias lönerådgivning når du som är medlem här