Fråga: Jag har blivit erbjuden ett jobb som bolagsjurist på ett stort företag. I villkorsdiskussionerna med den nya arbetsgivaren erbjuder de mig alternativ ITP – vad innebär detta?

Läs också: Vad betyder slutbetalning av pension?

Svar:  Om du omfattas av tjänstepensionslösningen ITP 2 kan du, om arbetsgivaren tillåter, välja en så kallad 10-taggarlösning, som egentligen heter alternativ ITP. Det är för dig som är född före 1978 och tjänar över 10 inkomstbasbelopp per år.

En privatanställd tjänsteman som är född 1978 eller tidigare, är anställd på ett bolag som har kollektivavtal om ITP, är försäkrad i ITP 2 och har en årslön över 10 inkomstbasbelopp (668 000 kr 2020) kan komma överens med sin arbetsgivare om att ersätta delar av ITP 2 med s k alternativ ITP, även kallad 10-taggarlösning. Överenskommelse kan även träffas om att hela pensionsintjänandet i ITP ska ske i den premiebestämda delen ITP 1.

Läs också: Hur påverkas pensionen av föräldraledigheten?

Sofia Norrman, förhandlare/rådgivare på Akavia.

Alternativ ITP innebär att den anställde får ett individuellt anpassat pensionsavtal för ålders- och familjepension vad beträffar lönedelar mellan 7,5 - 30 inkomstbasbelopp. ITPK, den premiebestämda delen i ITP 2, kan ligga såväl inom som utom tiotaggarlösningen. Alternativ ITP innebär att individen väljer borta stora delar av de kollektivavtalade förmånerna i ITP. Sjukpensionsskyddet kvarstår dock oförändrat.  

Alternativ ITP är normalt en premiebestämd lösning som ofta tryggas genom försäkring i något av arbetsgivaren valt försäkringsbolag. Det finns olika ”premiemodeller” som arbetsgivaren kan använda sig av såsom till exempel frilagd premie eller s k premietrappa.

Läs också: Maxa lönen genom hela livet - stor löneguide!

Inför valet att teckna överenskommelse om alternativt ITP bör bland annat följande beaktas:

  • I alternativ ITP övergår risken från arbetsgivaren till den anställde och det är den anställde som ansvarar för innehåll och kvalitet och som har att bevaka att överenskommelsen efterlevs.

  • ITP 2 kan i viss mån individanpassas, till exempel genom att styra framtida premier för ITP 2 familjepension till ITPK och därvid välja till familjeskydd/återbetalningsskydd. Uttaget av ålderspensionen i ITP 2 är också relativt flexibelt.

  • Alternativ ITP fortsätter att gälla om framtida lön hos arbetsgivaren senare skulle komma att understiga 10 inkomstbasbelopp.

  • För det fall arbetsgivaren och den anställde kommit överens om alternativ ITP med frilagd premie kommer denna att ändras om Alecta ändrar premien för ITP:s ålderspension och familjepension.

  • Avgifterna i alternativ ITP kan vara betydligt mycket högre än i ITP/ITPK.

  • Ju närmare 65 år en anställd är desto mer försiktig bör den anställde generellt sätt vara med att lämna ITP 2.

Du är varmt välkommen att kontakta Akavias medlemsrådgivning för ytterligare information och stöd.

Lycka till!

Läs mer om vad man bör tänka på innan man väljer en 10-taggarlösning på ptk.se.

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.

 

Sofia Norrman, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Sofia Norrman är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Hon svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.