Fem stora förändringsvågor kommer dominera 2020-talet, som vi kommer behöva fundera på oavsett om det är i rollen som arbetsgivare, chef eller medarbetare, konstaterar Tommi Cau.

– Corona är en katalysator, men mycket av det vi spanat in och som kommer bli avgörande det närmaste decenniet har legat och puttrat ett tag, säger han.

Läs också: Tre trender som förändrar arbetslivet i framtiden

Det handlar om stora förändringar inom områdena teknik, kompetens, värderingar, arbetssätt och arbetsformer. Vi har redan sett en del komma, men det kommer bli mycket mer drastiska förändringar, spår han.

– Distansarbete kommer att utvecklas så att det går att arbeta varsomhelst, inte bara på kontoret eller hemma. Facebook är redan där. I mindre bolag, företrädesvis digitala är det mer regel och vi vet att många stora bolag tittar på det, inte bara för att Corona kan kräva det till augusti nästa år.

Framtidens jobb blir det arbete som inte kan robotiseras

De framtida kompetenser som kommer krävas innebär ett kompetensskifte mot mer kreativitet, brainpower, samarbete och sådant som robotar inte kan göra i den framtid han skissar.

– Ams har spått att det kommer in 1,3 miljoner jobb och går ut 1 miljoner till 2030. Det kommer bli en rejält skifte. Ur ett HR- och ledarperspektiv måste man se vilka behoven är och planera inför dem.

Läs också: Här är framtidens kompetenser 

De företag som tar tag i detta kommer få tillväxt och lönsamhet, understryker han.

– Men det handlar inte bara om teknikkompetens utan mycket mer om personlig utveckling för att maxa de mänskliga kompetenserna. Vi måste bottna mer i oss själva, öka vårt mod och vår emotionella kompetens.

Flexibelt arbetsliv ställer stora krav på organisationer och ledning

Ingen tror att distansarbete kommer minska till nivån innan Corona igen, framhåller han.

– Cirka 50-85 procent jobbar hemifrån idag. De flesta önskar distansarbeta 2-3 dagar i veckan. Det ställer gigantiska krav på verktyg, ledarskap och morgondagens kontor.

En ytterligare konsekvens är att människor byggt en helt annan vardag än för sex månader sedan till följd av varsel, permitteringar och osäkerhet, poängterar han.

Läs också: Ledarskapsforskaren om hur du anpassar ledarskapet till ledning på distans

– Det skapar en värderingsförflyttning där folk börjar ta tag i sina liv och bestämma vad som är värdefullt på riktigt. Det kommer driva på en rörelse som redan finns, där en växande grupp väljer att kliva av ekorrhjulet, eftersträva andra värden med mer frihet, flexibilitet och att jobba med saker de står för, hållbarhet och mening.

I scenariot får folk som väljer att tjäna pengar på annat sätt i form av gig en gigantisk skjuts.

Tommie Cau.– Även om vissa värderar trygghet, ger jakten på trygghet och fritid också insikten att om trygghet inte finns i de traditionella arbetsformerna längre och fler inser att man lika gärna kan agera själv.

Företagen måste därför ställa om så att de kan erbjuda gigupplevelsen, slår han fast.

– Att erbjuda flexibilitet blir ett nytt vapen för att attrahera de bästa i konkurrens med gigekonomin.

Individens ansvar i den snabbt föränderliga världen är att göra sitt bästa jobb, lägga tid på eget lärande och personlig utveckling, enligt Tommie Cau.

– Vi har varit duktiga på att tillgodose de högsta värdena i Maslows behovspyramid. Men det har lett till många nackdelar, som psykisk ohälsa. Nu gäller det att vända tillbaka till botten och uppfylla behoven av att sova, äta, nå den grundläggande tryggheten och må bra.

Läs också: Så blir du synlig trots distansjobb

Risken finns att vi får ett A- och ett B –lag, där de som är mest benägna att utvecklas och ta på sig nya kunskaper blir mest attraktiva, varnar han.

– Företagen har många medarbetare som inte har den kompetens kommer behövas. De måste upp på bordet.

Även om vissa värderar trygghet, ger jakten på trygghet och fritid också insikten att om trygghet inte finns i de traditionella arbetsformerna längre och fler inser att man lika gärna kan agera själv.