Enligt en modell Yaleforskarna Marissa King och Balázs Kovács utgår ifrån består våra nätverk av sex koncentriska cirklar, där den innersta cirkeln består av några få nära vänner och den yttersta av upp emot 1 500 bekanta. Deras forskning visar att storleken på nätverken i den yttersta cirkeln minskat med 16 procent, eller 200 personer under pandemin. Och det är i stort sett bara mäns nätverk som minskat, skriver de båda forskarna i en artikel i Harward Business Review.

Normalt minskar inte våra nätverk, utan förändras beroende på var vi är i livet. Personer försvinner ut i periferin och nya kontakter knyts. Att mäns nätverk nu krymper beror enligt forskarna på att män underhåller sina nätverk med olika aktiviteter, som en drink, lunch eller sportaktivitet – aktiviteter som idag är satta på paus. Kvinnor använder i högre grad verbal kontakt för att underhålla nätverken.

Att tappa det yttre nätverket är dåligt av flera skäl. Det är där vi kan få oväntade inspel, nya affärs- eller karriärmöjligheter. Det är också det perifera nätverket som kan ge oväntade kreativa inspel som bryter våra slentriantankar. Krympande nätverk kan också minska känslan av tillhörighet och lojalitet mot företaget, vilket i sin tur kan leda till en rad negativa konsekvenser. Forskarna uppmanar oss därför att återknyta våra perifera kontakter så gott det går. Inte i första hand genom after work-zoom eller andra sociala videomöten, som de uppfattar mer som distraherande när de gäller ickeverbal kommunikation.

”Det går ju inte att se någon i ögonen samtidigt som man tittar i kameran.”

Bli studentmedlem

Du som pluggar kan bli medlem i Akavia. Som medlem får du ta del av de förmåner som omfattar studenter.  Medlemskapet är kostnadsfritt och du får hjälp att starta din framtid. Läs mer om Akavias studentmedlemskap här.

 

Istället föreslår forskarna att man återknyter kontakten med personer man håller på att tappa bort. Det kan ske genom att du tackar en tidigare mentor för något den gjort tidigare. Du kan skicka en artikel till någon och förklara att du kom att tänka på hen när du läste den. En annan bra metod för att underhålla en kontakt är att be om hjälp – att få hjälpa någon känns oftast bra och meningsfullt och stärker känslan av samhörighet.

Ett annat tips är att ringa istället för att att skriva. En studie forskarna hänvisar till visar att stressmarkörer som exempelvis kortisolnivån minskar av att höra en annan människas röst – nästan lika mycket som en kram.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.