Många befarar att efterfrågan på tunga fordon är på väg att minska.
– Volvo brukar ligga väldigt tidigt i konjunkturkedjan. Det verkar vi inte göra den här gången. Jag tror att det beror på att det under pandemin var många fordon som inte byttes ut, vilket kan ha lett till en viss fördröjning, säger Magnus Daun som arbetar heltid som fackligt förtroendevald inom Volvo Lastvagnar, driver Akademikernas chefsnätverk inom företaget och sitter i Akavias förbundsstyrelse.

Hur förbereder ni er inför kommande konjunkturförändringar?
– Förutom att vi i princip har anställningsstopp, med undantag för väldigt speciella positioner, hålls det igen på rörliga utgifter, till exempel konferenser, utbildningar, resor och liknande.

– Det som kan göra många chefers arbetssituation extra svår i en lågkonjunktur är att de då tydligare än annars pressas från två håll. Uppifrån vill man att de ska minska på kostnaderna, medan det underifrån ställs andra krav. Att uppnå en bra balans kan vara svårt.

Läs också: Otydliga mandat gör att chefer kläms mellan ledning och medarbetare

Även Emma Collin, fackligt förtroendevald på heltid för Akademikerföreningen på företaget och vice ordförande i Akavias privata sektionsstyrelse, säger att trycket på bland annat mellanchefer ökar i kristider.

Emma Collin.

– Då blir bra och kontinuerlig kommunikation ännu viktigare. Många medarbetare kan känna oro över vad som händer, vilket ökar behovet av närvarande chefer. Kanske behöver de enskilda samtal som redan hålls med jämna mellanrum mellan chef och medarbetare genomföras oftare.

Läs också: Scanias akademikerförening vet hur hemarbetet fungerar

Av bland annat arbetsmiljöskäl är det viktigt att chefer inte har för stora medarbetargrupper som de ansvarar för.

– Det behöver också finns tydliga riktlinjer vad gäller tillgänglighet och vilka förväntningar som ställs på dem. Arbetsgivaren bör följa upp arbetstiden och säkerställa att cheferna inte arbetar för mycket.

Pernilla Glad, chef för avdelningen ”Människor och miljöer” inom Folksamgruppen, berättar att företagets chefer under pandemin fick genomgå utbildningen ”Att leda i kris”.

– Detta för att bli bättre rustade på att hantera eventuell oro som medarbetarna upplevde. Övriga medarbetare erbjöds att gå utbildningen ”Självledarskap i tider av förändring och kris”.

Utmaningar löser du bäst med stöd

Har du en utmanade arbetssituation kan du alltid kontakta Akavias medlemsrådgivning. Där finns erfarna förhandlare/rådgivare som ger dig råd och stöd med din situation i fokus.