Fråga: Jag arbetar som kommunikationschef vid ett mellanstort bolag (inte börsnoterat bolag). Vår verksamhet kan komma att hamna i en känslig och besvärande situation.

Jag befarar att min vd skulle kunna be mig att gå ut med information om något som inte är helt sanningsenligt eller t.o.m. skulle kunna strida mot lag. Hur ska jag förhålla mig till vd:s begäran om det skulle bli skarpt läge?

Läs också: Etik på jobbet är en fråga om struktur och kultur

 

Svar: Du har som anställd en lydnads- och lojalitetsplikt mot din arbetsgivare och har att förhålla dig till det när du utför dina arbetsuppgifter. Innebär det att du absolut måste följa din vd:s direktiv? Vad gäller arbetsrättsligt om du inte gör som du blir tillsagd?

Läs också: Organisationsprofessor Mats Alvesson om att våga ifrågasätta arbetsplatsen

Först tycker jag att du ska informera vd om att din uppfattning är att informationen inte är korrekt och kanske till och med kan strida mot lag och att ni bör tänka om gällande vilken information ni ska gå ut med. Rekommendera gärna vd att ni bör kontakta expertis i själva sakfrågan för att vara säkra på vad som gäller.

Yvette Rosen Oldenstam är specialist på chefsfrågor, hon är förhandlare och rådgivare på Akavia.

Dokumentera för din egen skull din dialog med vd. Meddela också din åsikt skriftligen till vd så att du – om det skulle behövas – senare kan visa att du har ifrågasatt vd:s instruktioner.

Om det är information som strider mot lag meddela vd att detta är din uppfattning och att din lydnadsplikt inte sträcker sig så långt. Om du inte får något gensvar från vd, ta reda på vad ni har för interna regler för rapportering av lagbrott och andra oegentligheter.

Läs också: Svenskar passiva vid ohederlighet på jobbet - så kan du agera

För det fall det inte helt är sanningsenlig information, men som ändå inte strider mot lag, meddela chefen att du anser att informationen är missvisande och att detta kan skada bolaget. Om vd vidhåller att informationen ska kommuniceras, meddela att du gör så, men att det sker mot din rekommendation och bara för att han instruerar dig att göra det. Hur informationen som kommuniceras närmare bör utformas i ett sådan läge ligger tyvärr utanför vår kompetens och är inget vi kan ge råd om.

Vad gäller rent arbetsrättsligt?

Som anställd har du en skyldighet att utföra de instruktioner som din chef ger dig. Vägrar du detta skulle det kunna ses som misskötsamhet i form av arbetsvägran eller att du bryter mot din lydnads- och lojalitetsplikt. En konsekvens av arbetsvägran skulle i värsta fall kunna bli uppsägning på grund av personliga skäl eller avsked.

Som anställd ska du således följa det din chef beordrar dig att göra. Någonstans går det dock en gräns när du kan vägra utan att det ses som arbetsvägran eller brott mot lojalitetsplikten. Din lydnads- och lojalitetsplikt är bland annat inte så långtgående att du ska behöva medverka till något som är brottsligt. Inte heller ska du behöva göra något som strider mot viktiga etiska principer eller innebär fara för någon annans liv eller hälsa.

En situation som denna är inte lätt att bedöma och hantera på egen hand så kontakta gärna oss rådgivare på Akavia.

Läs också: Nolltolerans mot ohederlighet är det enda tänkbara

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.

 

Yvette Rosén Oldenstam, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Yvette Rosén Oldenstam är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Hon svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Utmaningar löser du bäst med stöd

Har du en utmanade arbetssituation kan du alltid kontakta Akavias medlemsrådgivning. Där finns erfarna förhandlare/rådgivare som ger dig råd och stöd med din situation i fokus.