Tankar på pensionen är lätt att skjuta på framtiden. Men med enkla grunder kan du ta tag i det redan idag. Akavias pensionsexpert Åsa Harvig ger några grundläggande tips.

Fråga: Jag är 25 år, har precis tagit examen och söker jobb. Jag har hört att jag ska tänka på det här med pension och tjänstepension. Men hur då?

Svar: Din totala framtida pension består av flera delar, dels allmän pension, dels kollektivavtalad tjänstepension, dels eventuellt pensionssparande.

Då du arbetar och är anställd gör din arbetsgivare skatteavdrag på din lön. En del av skatten går till den allmänna pensionen, det vill säga inkomst- och premiepension. Detta sker automatiskt och du behöver inte göra någonting. Viktigt att tänka på är att det är endast inkomster upp till 8,07 inkomstbasbelopp som genererar allmän pension.

Åsa HarvigI år mot­svarar det en månadslön på 49 967 kronor. Så här i början av din yrkeskarriär kanske du inte når maxgränsen för pensionsintjänande (till allmän pension), men eventuellt gör du det längre fram i yrkeskarriären. Tänk även på att inkomstbasbeloppet ändras varje år och maxgränsen likaså. I det orangea kuvertet på Pensionsmyndigheten ser du aktuellt intjänande till allmän pension och förväntad pensionsprognos. Du kan även se uppgifterna på minpension.se.

Kollektivavtalad tjänstepension är en av flera anställningsvillkor som ingår i kollektivavtalet. Det vanligaste är att tjänstepensionen är premiebestämd. Det innebär att arbetsgivaren sätter av ett belopp motsvarande en viss procent av lönen varje månad. Pensionens storlek beror på lönen hela arbets­livet och kapitalets avkastning.

Läs också: Vad gäller för efterlevandeskydd?

Läs också: Nio steg mot en bättre pension

Läs också: Hur får jag koll på min tjänste­pension?

Åsa Harvig, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Åsa Harvig är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Hon svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

 

Lönefrågor är en färskvara

Akavias lönespecialister besvarar här medlemmarnas frågor om lön, lönesättning och lönemodeller. Lönespecialisterna är också ombudsmän och har stora kunskaper inom förhandlingsteknik.

Tänk på att lönefrågor är en färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades.

Akavias lönerådgivning når du som är medlem här