Det finns olika slags premiemodeller när det kommer till ITP, varav en modell är frilagd premie. Ett problem med den modellen är dock att den frilagda premien varierar över tid uppåt och nedåt. Det kan i vissa fall betyda att lägre pensionspremier betalas in till en tiotaggarlösning jämfört med om premierna inte varit rabatterade.

Fråga: Jag ska börja ett nytt jobb hos en privat arbetsgivare och har fått erbjudande om alternativ ITP, en så kallad tiotaggarlösning. Arbetsgivaren har sagt att de använder sig av frilagd premie.
Vad innebär det och finns det något alternativ till denna premiemodell?

Svar: I de fall där en arbetstagare har en årsinkomst som överstiger tio inkomstbasbelopp (743 000 kronor 2023) kan man, efter överenskommelse med sin arbetsgivare, byta ut delar av sin ITP 2 mot en alternativ ITP. Det är arbetsgivaren som bestämmer hur alternativ ITP ska vara utformad.

Det finns flera olika premiemodeller som är vanliga och frilagd premie är en av dem.

Sofia NorrmanEn frilagd premie innebär att den premie som en arbetsgivare skulle ha betalat in till ITP 2 i stället ska betalas in till tiotaggarlösningen. Detta innebär alltså att premien, vid varje tidpunkt, ska spegla vad det skulle ha kostat en arbetsgivare om arbetstagaren varit fortsatt försäkrad i ITP 2.

Historiskt sett har frilagd premie använts för att uppnå kostnadsneutralitet mellan ITP 2 och den alternativa pensionslösning som arbetsgivaren erbjudit lokalt. Konstruktionen med frilagd premie är dock problematisk. Den frilagda premien varierar nämligen över tid, både uppåt och nedåt, och detta kan ibland skapa förvirring och osämja i relationen arbetsgivare–arbetstagare. Vid de tillfällen då Alecta till exempel rabatterar sina premier för ålders- och familjepension kan alltså lägre pensionspremier betalas in till tiotaggarlösningen jämfört med om premierna inte varit rabatterade.

Ett alternativ till frilagd premie kan vara att använda en så kallad premietrappa. Denna konstruktion innebär att arbetsgivaren i stället tar fram egna regler för hur pensionspremien ska bestämmas. Modellen bygger då på att arbetsgivaren betalar in en viss procentsats av arbetstagarens lön till tiotaggarlösningen.

Procentsatsen brukar variera, och lön och ålder är ofta faktorer som ligger till grund för vilken premie som blir aktuell.

Om du beslutar dig för att ligga kvar i ITP 2, som är vanligast, glöm då inte att du kan nyttja de valmöjligheter som finns inom ramen för ITP 2. Du kan till exempel avsäga dig dina framtida premier till din familjepension och i stället använda dessa för att förstärka din ITPK.
Tänk på att i en tiotaggarlösning är det du själv som står för risken eftersom det där är du som ansvarar för placeringen av ditt pensionskapital. I den förmånsbestämda delen i ITP 2 finns däremot i princip ingen risk eftersom pensionens storlek då är bestämd på förhand genom givna procentsatser av slutlönen. 

Läs också: Det här är en tiotaggarlösning

Läs också: Hur får jag koll på min tjänste­pension?

Läs också: Hur förändras min tjänstepension 2024?

Sofia Norrman, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Sofia Norrman är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Hon svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare  redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter. 

Inga personliga frågor publiceras.