Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Pension

Tjänstepension utan kollektivavtal?

Publicerad

Din arbetsgivare hävdar att de avtal du har på jobbet är lika bra som kollektivavtalade avtal. Men kan det verkligen stämma? Förhandlare/rådgivare David Dahllöf svarar på en vanlig fråga.

En medlem undrar om man kan få lika bra avsättning till pensionen om arbetsgivaren saknar ett tjänstepensionsavtal. Här svarar  Akavias specialist på ersättningar, förhandlare och rådgivare David Dahllöf, på en mycket vanlig medlemsfråga.

Fråga: Min anställning omfattas inte av kollektivavtal, men min arbets­givare säger att jag har tjänstepension på motsvarande nivå. Stämmer det?

Svar: Både ja och nej. Även arbets­givare utan kollektivavtal kan till­handahålla en privat tjänstepensionslösning. 

David DahllöfVad gäller motsvarande nivå bör det vara de nivåer som återfinns i ITP 1 som avses, det vill säga en så kallad premiebestämd lösning. Det innebär att på lönedelar upp till basbeloppsgränsen avsätts 4,5 procent av den kontanta månadslönen och att på lönedelar över gränsen avsätts 30 procent. År 2020 motsvarar basbeloppet en månadslön om 41 750 kronor.

Läs också: Kan man få bättre villkor än vad kollektiavtalet ger?

En skillnad kan komma av försäkringspaketet i övrigt. I ITP ingår även att arbetsgivaren betalar in en avgift för sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring. Kolla upp om dessa delar återfinns i den försäkring som din arbetsgivare har tecknat. På Collectums hemsida finns en mer noggrann redogörelse för vad som ingår i den kollektivavtalade försäkrings- och tjänstepensionslösnin­gen, där du kan jämföra.

Inom till exempel ITP har mycket låga avgifter förhandlats fram. Det innebär att mer kapital kommer den anställde tillgodo. 

Höga avgifter för det placerade kapitalet kan äta upp stora delar av din pension, varför du bör se till att med jämna mellanrum gå igenom dina placeringar i din tjänstepension. Avgifterna är nästan alltid högre i tjänstepensionslösningar utanför de kollektivavtalade lösningarna. 

Läs också: Löneförmåner - så bra är de

Kartläggning: Har du rätt lön?

Allt om din lön 2021!

Kvinnliga akademiker tjänar i genomsnitt betydligt mindre än sina manliga kollegor. Under ett helt arbetsliv kan det handla om flera miljoner kronor i lägre lön. I många akademiker­yrken planar lönerna ut strax efter 50 års ålder. Bland ekonomerna minskar de till och med.

Aka­demikerlönerna varierar stort mellan olika delar av Sverige. Högst är de i Stockholm. Sex av tio upplever att lönen sätts ensidigt, utan förhandlingsmöjlighet. Det framgår av den löneenkät som Akavia genomfört bland medlemmarna. Akavia Aspekts lönekartläggning publicerades i maj 2021.

Miljoner i löneskillnad beroende på kön hos akademiker

Coronaeffekt på lönerna 2021

DO vill ta fler fall av lönediskriminering till domstol

Lönekurvan planar ut strax efter 50

Kräv ökad transparens kring hur lönesättningen går till

Tre av fem medlemmar kan inte påverka sin lön

Lönefrågor är en färskvara

Akavias lönespecialister besvarar här medlemmarnas frågor om lön, lönesättning och lönemodeller. Lönespecialisterna är också ombudsmän och har stora kunskaper inom förhandlingsteknik.

Tänk på att lönefrågor är en färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades.

Akavias lönerådgivning når du som är medlem här

Publicerad