Om dina tidigare arbetsgivare haft samma kollektiavtal är det möjligt att din tjänstepension ligger i samma pensionsplan. Hur du tar reda på detta svarar Åsa Harvig på nedan.

Fråga: Jag är i dag 52 år och har arbetat på olika privata företag och även i en kommun.

Jag känner att jag måste få koll på min tjänstepension och jag skulle helst vilja ha alla mina pensionspengar på ett och samma ställe. Går det? Vad ska jag tänka på?

Svar: Svaret på frågan är att du inte kan få ditt samtliga intjänade tjänstepensionskapital till ett och samma ställe. Jag börjar från början.

Du skriver att du arbetat på olika privata företag. Har de företagen haft kollektivavtal? Om svaret på frågan är ja och de företagen haft samma pensionsplan, exempelvis ITP 1, kan du välja att placera pensionskapitalet hos en de upphandlade försäkringsgivarna som anges.

Åsa Harvig, AkaviaDu kan inte flytta pensionskapitalet utanför de försäkringsgivarna som fack och arbetsgivare upphandlat. Tanken med detta är att få lägsta möjliga avgifter på förvaltat pensionskapital. För mer detaljerade regler läs mer på avtalat.se.

Har företagen inte haft kollektivavtal?
Om svaret på frågan är nej måste du
kontrollera om du fått tjänstepension
och var det pensionskapitalet förvaltas.
Du kan förhoppningsvis hitta information om detta i ditt anställningsavtal eller i värdebesked från aktuell pensionsförvaltare som sänder dessa en gång per år.

Eventuellt kan respektive försäkringsgivare ha rapporterat in till min pension.se Ytterligare ett alternativ är att du frågar din arbetsgivare om du har/haft tjänstepension. Vid intjänat pensionskapital från olika anställningar kan du under vissa förutsättningar sammanföra dem i en pensionsförsäkring. Läs mer på konsumenternas.se/flytträtt.

När det gäller din kommunala tjänstepension är det samma princip som inom ITP 1. Du kan flytta pensionskapitalet mellan de försäkringsgivare som nu är valbara inom kommunala tjänstepensionsavtalet. Detta för att få lägsta möjliga avgifter. Läs mer på pensionsvalet.se eller valcentralen.se.

Läs också: Tjänstepension utan kollektivavtal?

Läs också: Stora förändringar i pensionssystemet

Läs också: Hur ska jag som är 61 år få grepp om min pension

Åsa Harvig, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Åsa Harvig är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Hon svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

 

Lönefrågor är en färskvara

Akavias lönespecialister besvarar här medlemmarnas frågor om lön, lönesättning och lönemodeller. Lönespecialisterna är också ombudsmän och har stora kunskaper inom förhandlingsteknik.

Tänk på att lönefrågor är en färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades.

Akavias lönerådgivning når du som är medlem här