Många medlemmar undrar över de stora och många förändringar som påverkar pensionssystemet från och med 2023.

Pensionsspecialist Olle Kvarby besvarar några av de stora och vanligaste frågorna som rådgivning och förhandling får in just nu.

Olle Kvarby, Akavia– I privat sektor blir det vissa förändringar inom tjänstepensionsplanen ITP. Där höjs åldern för intjänande i ITP 1 till 66 år. Taket för den pensionsmedförande lönen i ITP 1 sätts till 30 inkomstbasbelopp; det finns inget tak i dag. Man kommer också att ha rätt till sjukpension fram till 66 års ålder (65 år i dag) i både ITP 1 och ITP 2. Sjukpension inom ITP är ett komplement till den sjukpenning och sjukersättning man får från Försäkringskassan.

– I kommun och regionsektorn sker stora förändringar år 2023. Då införs ett nytt tjänstepensionsavtal, AKAP-KR som ha stora likheter med dagens AKAP-KL. Premierna höjs med 1,5 procent till 6 procent upp till ett tak på 7,5 inkomstbasbelopp och till 31,5 procent på lönedelar­na som ligger över taket på 7,5 inkomstbasbelopp.

– Tidigaste ålder för uttag av pensionen höjs till 60 år och kortaste uttagstid höjs till tio år. De som per automatik kommer att omfattas av det nya avtalet är dels de som har AKAP-KL i dag, dels de som har KAP-KL men har ett pensionsunderlag eller lön under 7,5 inkomstbasbelopp som år 2022 motsvaras av en månadslön på 44 375 kronor.

– I den allmänna pensionen höjs åldern för när man kan börja ta ut pensionen till 63 år. Samtidigt höjs den så kallade LAS-åldern till 69 år.

Det är alltså till den åldern man har rätt att vara kvar i anställning.
Ålder för när man tidigast kan ta ut garantipensionen höjs till 66 år.

Läs också: När kan jag gå i pension?

Läs också: Vad är viktigt att veta inför pensionen?

Läs också: Nio steg mot en bättre pension

Olle Kvarby,  förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Olle Kvarby är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Han svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.