Ett populärt sätt att förkovra sig är att gå en studiecirkel. På 33 orter i landet, från Lund i söder till Luleå i norr, finns lokala så kallade Senioruniversitet  som erbjuder bland annat studiecirklar och föreläsningar som riktar sig till just seniorer. 

Senioruniversiteten drivs av pensionärer, för pensionärer, och arrangemangen sker i samarbete med Folkuniversitetet. Börje Rådesjö är ordförande för Senioruniversitet i Göteborg sedan ett par år, och berättar att deras utbud har ganska stor tonvikt på språkundervisning.

Läs också: Nätverket mot ålderism

– Det är framför allt de stora europeiska språken som brukar vara populära bland våra medlemmar. Men vi har även en hel del att erbjuda inom bland annat konst, musik och historia, säger han.

De vänder sig till alla som har fyllt 55 år och som uppbär pension (det räcker med deltidspension). Det är en ideell förening som har funnits i drygt 30 år och har för närvarande omkring 1 400 medlemmar.

– Givetvis har verksamheten påverkats enormt av pandemin, eftersom de allra flesta som är involverade tillhör en riskgrupp. Men i normala fall domineras vår verksamhet av studiecirklar och föreläsningsserier. Vi ordnar också studiebesök och studieresor. 

Ungefär var tredje vecka arrangerar de gratis måndagsföredrag i Adventskyrkan, och Börje Rådesjö berättar att de har relativt lätt att få dit välmeriterade föredragshållare.

– Vi har bra kontakter med bland annat Göteborgs universitet och Chalmers, och vi vill gärna ha bredd på ämnena – även om det förstås är medlemmarnas intressen som styr vad vi ska fokusera på, säger han.

Läs också: Nätverk som gör nytta

Gratiskurser och öppna digitala föreläsningar

Det går lätt att hitta kvalificerade kurser online, med fördelen att du genomföra utbildningarna närhelst det passar dig.

MOOC – Massive Open Online Courses – är ett ypperligt verktyg för att kompetensutveckla dig på egen hand. Här samlas nätbaserade kurser från såväl Harvard och Stanford som våra svenska lärosäten, öppna för alla. Kurserna är gratis, men kan ge mycket värdefulla kunskaper. MOOC-kurser finns också på Edx.

Även Linkedin har gott om kurser i kvalificerade ämnen. På Linkedin Learning  lockar de med över 17 000 expertledda kurser, där du får ett certifikat efter avslutad kurs. Linkedin Learnings utbud ingår i deras Premium-abonnemang.

Flera lärosäten bjuder på öppna föreläsningar som sänds digitalt, bland andra: Linnéuniversitetet     Stockholms universitet    KTH (har även ett digert arkiv med tidigare evenemang)

Även UR/Utbildningsradion har en hel del föreläsningar, och de utlovar ”det senaste i ämnen som teknologi, pedagogik, journalistik, hälsa och miljö.”

Poddar som lär dig mer

Poddvärlden är en myllrande vildvuxen djungel, som verkligen kan erbjuda något för alla. Några favoriter som har någon slags kunskapsförmedlande inriktning:

Bildningspodden bjuder varannan vecka på ett timslångt samtal om en historisk person, epok, idéströmning eller ett konstnärligt verk.

Biblioteket i Uppsala, givetvis med huvudfokus på nyutkomna böcker, men inom väldigt skilda genrer.

SR/Sveriges Radio har förstås sitt egna podd-universum, med enorma mängder samlad kunskap. Några exempel:

Vetenskapspodden, med ”nyheter, bakgrundshistorier och snackisar” från vetenskapsvärlden.

P3 Historia, om ”personerna som skapade vår historia – både de kända och de mindre omskrivna”.

Det politiska spelet, med ”skarpa analyser och en hel del skvaller om partierna och personerna som styr Sverige”.

Ur arkivet: Besluten som format Sverige, om ”människorna, tankarna och de politiska striderna som format dagens Sverige”.

Kompetenserna som blir viktigast för ditt yrke i framtiden

Tre av fyra arbetsgivare i Akavia Aspekts stora enkätundersökning anser att deras bransch är i behov av ett kompetenslyft. En majoritet menar att det är arbetsgivarna som har det främsta ansvaret för kompetenshöjningen. Många lyfter fram digitalisering, säkerhet och kommunikation som kritiska områden.

Här har vi samlat texterna från temat Kompetenslyft - Så säkrar du din hjärna för fratiden" som belyser vilka kompetenser och förmågor du behöver i framtiden för att fortsätta vara relevant på arbetsmarknaden. 

Kompetenser och förmågor du behöver i framtidens arbetsliv

Ekonom – Kreativt tänk allt viktigare

Jurister behöver skaffa etisk kompass

Samhällsvetare – Helhetsperspektiv attraktivt

It och tech måste ständigt lära om

Personalvetare – AI driver förändring

Kommunikatörer måste kunna tolka data

Granskning av medlemmarnas kompetensutveckling och vidareutbildning