Man kan starta utbetalningar från olika pensioner vid olika tillfällen, bra är att starta med de pensioner som inte har återbetalningsskydd. Det tipset ger Akavias expert Olle Kvarby till en medlem. 

Fråga: Jag närmar mig pension och undrar vad jag ska tänka på.

Svar: Du hittar en bra sammanställning av all din intjänade pension på ”minPension.se”. MinPension är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen.

Olle KvarbyVerktyget ”Uttagsplaneraren” är tillgänglig för dig som fyllt 54 år och alltså närmar dig pension. Här kan du göra olika simuleringar genom att välja olika uttagsålder och uttagstid och du kan spara dem som olika ”pensionsplaner”. Här ser du vad du får i pension både före och efter skatt. När du ska börja ta ut pensionen kan du välja en av dina pensionsplaner som du gjort och få en aktivitetslista på saker du måste göra i samband med pensionsuttaget.

Värt att komma ihåg är att minPension bara är en prognos som kan skilja sig från det verkliga utfallet. Ju äldre du är, desto säkrare prognos.

Hur du tar ut sin pension är högst individuellt. Vissa vill ha högre pension i början medan andra vill ha jämnare nivå under en längre tid. Om du tillhör dem som vill ha mer i början bör man kolla på skattenivån så man inte går över brytgränsen för statlig skatt om man har den möjligheten att välja.

Sedan förekommer det att de som varit pensionärer i flera år hör av sig till pensionsbolagen och frågar varför man inte fått någon utbetalning av tjänstepensionen denna månad. Svaret blir inte sällan att ”när du gick i pension valde du en utbetalningstid på tio år och nu har de åren passerat”. Det gäller att ha koll på vilka val man gjorde när man gick i pension.

Den allmänna pensionen kan man pausa och ta ut igen vid ett senare tillfälle, men tjänstepension löper på från det datum du startade utbetalningen. Man kan starta utbetalningar från de olika pensionerna vid olika tillfällen. Det kan vara bra att börja med de pensioner som inte har återbetalningsskydd.

Läs också: Vad betyder slutbetalning av pension?

Läs också: Tjänstepension utan kollektivavtal?

Läs också: Vad gäller för efterlevandeskydd?

Olle Kvarby,  förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Olle Kvarby är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Han svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.