Syftet med att göra en karriär­plan är att få insikt i vem man är i yrkeslivet och på arbetsmarknaden – och utifrån det fatta beslut om hur man ska ta sig framåt på bästa sätt, menar Johan Åkesson som har mångårig erfarenhet av coaching och metod­utveckling. Han kallar processen karriärkompetens.

– Den hjälper dig att formulera dina tankar och att skrida till verket. Just där ligger problemet för många. Se inte karriärplanen som ett dokument, för då riskerar du att missa möjligheter som dyker upp. Den ska vara en integrerad del av ditt arbetsliv, där du kontinuerligt reflekterar över vart du är på väg och var du kommer till din rätt, säger han – och tipsar också om att skaffa sig en rådgivare.

I processen som han och hans kollegor leder går man igenom tre begrepp: insikt, utsikt och framsikt. Först klurar du ut vem du är genom frågor som: Vad kan jag och vad har jag lärt mig? När har jag roligt på jobbet? Vilka framgångar har jag haft och när känner jag flow?

Ett framgångsrecept är att kombinera sin lust och passion med det man kan.

– Vi pratar ofta om hur lågt engagemang det är på de flesta ställen. Det fina i det hela är att där du har engagemanget är du oftast duktigast. Hitta lusten, börja med att titta bakåt i din Outlook. När har jag känt så och vad var det som hände?

Johan Åkesson noterar hur fort allting går i dag och hur svårt det är att ta rätt beslut om man inte riktigt vet var man står någonstans. 

Johan Åkesson– Det är lätt att bli förförd. ”Spotify ringde och vill ha mig som ekonom”. Men är det verkligen där jag kommer till min rätt? Jag kanske passar bättre på Ekonomistyrningsverket? Är det viktigast att kunna berätta för kompisarna att ”jag jobbar på Spotify” eller att känna att det är bra för mig? Risken är att du låter dig styras av vad andra förväntar sig av dig.

Läs också: Forskaren om tolkningar av ordet karriär

Samtidigt är väl rädslan att prova något nytt ganska utbredd?

– Ja, vi är trygghetstörstande. Men för varje år du blir kvar på jobbet ökar sannolik­heten att du och din arbetsgivare utvecklas åt olika håll. Med bättre kunskap om dig själv och vad som finns därute är det lättare att våga ta steget. Ett bra tips om du vill byta arbetsplats är att intervjua någon som sitter på samma position som du vill ha, eller jobbar på företaget där du vill vara. ”Vad är utmaningen här och hur ser kulturen ut?”

Vad anser du om att ta fram en tio-i-topp-lista över arbetsgivare man vill jobba hos?

– Det kan komma senare, inte inledningsvis. ”Vill jag jobba i samhällsnyttiga företag eller på myndigheter?”– definiera en riktning. Arbete är både tjänsten som ska utföras och det sammanhang den ska utföras i, själva organisationskulturen.

– Utveckling kan vara en vilja att utvecklas i sitt nuvarande jobb, i sin organisation eller i ett nytt arbete.

Läs också: Få fart på karriären genom att byta jobb internt

Värdet av en karriärplan finns alltså även för den som inte suktar efter att klättra på karriärstegen, betonar han.

– Vilka är mina intressen och drivkrafter? Vad får jag ut privat? Ta hänsyn till om något ligger och skaver. Mitt i livet kan du komma fram till att du vill vara mer med dina barn. Ta ett helhetsgrepp och fundera över ”vill jag vara chef eller kanske specialist i stället?”.

Läs också: Byta jobb efter 50 år 

Sex steg för att göra en karriärplan

  1. Inventera din kompetens. Vad kan jag? Vilka kunskaper har jag samlat på mig genom åren, både i arbetslivet och i övriga sammanhang?
  2. Prioritera. Hur viktiga är de olika delarna för dig? ”Ställ följdfrågor. Det ger mer substans och du lär känna dig själv. I dag hade jag många projekt och det tyckte jag var kul. Varför tyckte jag det? Jo, för att det är högt tempo. Varför gillar jag högt tempo? Jo, för då får jag får tänka snabbt och det tycker jag är kul”, säger Johan Åkesson.
  3. Gör en gap-analys (jämför din aktuella prestation med din potentiella prestation). ”Jag tycker det är viktigt att få skriva texter i stor omfattning. Hur ofta får jag göra det?”. Eller ”jag tycker det är väldigt viktigt att få gå hem i tid från jobbet. Hur ofta får jag göra det?”.
  4. Analysera din omvärld. Spana på vad som händer både på den interna och den externa arbetsmarknaden. Det händer så mycket hela tiden. Vad är på gång? Vilka trender kan påverka mig och min utveckling?
  5. Gör en plan eller ta ut en riktning för hur du ska nå det du har kommit fram till.
  6. Stanna upp, reflektera och utvärdera. Det är viktigt att din plan sträcker sig maximalt ett år framåt och att du bryter ner den i små och realistiska delmål. Ett första kan vara att i februari ska jag bilda mig en uppfattning om vilka jobb som finns i branschen.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.