Här får du expertens åtta bästa tips på hur du kan berätta om de svagheter, eller utmaningar, som du själv har när det kommer till jobbsituationer - utan att du bränner dina möjligheter till ett nytt jobb.

Läs också: Intervjutips - sälj in dig själv på tre minuter

 1. Förbered dig

  ”Jag tycker att man ska förbereda sig på alla delar av en anställningsintervju, och det gäller även svagheterna. Se till att använda konkreta exempel om eller när frågan kommer.”
 2. Visa självkännedom och fokusera på lärdomar

  ”Frågan om dina svagheter och utvecklingsområden handlar också om att rekryteraren vill få en bild av din självreflektion, förmåga att dra lärdomar av tidigare erfarenheter och, inte minst, vilja att bli bättre. Dina konkreta exempel som visar dina svagheter bör därför backas upp av resonemang om hur du jobbar för att hantera dem. Det kan röra sig om att du är ointresserad av och därför ofta halkar efter med administrationen. Då ska du helst också berätta om hur du hanterar detta, till exempel att du avsätter en förmiddag varje vecka för att bli klar med de uppgifterna. Om du ger praktiska exempel på svagheter, och om du också har en handlingsplan för att bli bättre på de områdena, visar du inte bara ödmjukhet utan även en självreflektion och självkännedom som ofta anses vara viktigt generellt i yrkeslivet.”
 3. Cecilia Hedlund MahimkarSe upp för dolda frågor
  ”Ibland kan frågan om dina svaga sidor lindas in i frågeställningar som rör andra moment, exempelvis hur du hanterar stress. Alla människor blir stressade någon gång i någon grad och därför visar det på bristande självkännedom att rakt upp och ned svara att du aldrig blir stressad. Ge i stället, återigen, ett konkret exempel på en stressig jobbsituation, vad som hände och hur du bemästrade läget. Ett annat exempel på en dold fråga är: ’berätta om ett tillfälle när du missade en deadline, vad var anledningen och vad lärde du dig?’. Denna fråga handlar indirekt om svagheter, för de flesta har någon gång missat en deadline. Undvik då att ge exempel på när en kollega var skälet till missen. Rekryteraren vill veta vad du gjorde annorlunda för att undvika en liknande situation. På det sättet visar du självkännedom, vilket är en förutsättning för att du ska kunna arbeta på dina svagheter.
 4. Ärlighet varar längst
  Det visar sig ganska fort om du inte har talat sanning, eftersom rekryteraren kommer att fråga dina referenser om dina svagheter. Därför är det bättre att vara ärlig från början. Du kan till exempel berätta att ’på mitt senaste utvecklingssamtal pratade min chef och jag om att mina utvecklingsområden är A och B, och nu gör jag C och D för att bli bättre på det’”.
 5. Var relevant
  ”Dina exempel på situationer som visar dina svagheter ska helst vara hämtade från tidigare arbetsplatser med relevans för det jobb som du söker. Om du är ny i arbetslivet kan du i stället berätta om exempel från din studietid alternativt från extra- eller sommarjobb”.
 6. Undvik tomma svar
  ”Kom helst inte med exempel på svaga sidor som i själva verket kan vara eller tolkas som dolda styrkor. ’Jag har svårt att säga nej när kollegor frågar om hjälp’ eller ’Jag jobbar alltid över och har svårt att gå hem’ är två exempel på slitna klyschor. Visst, det kanske faktiskt är så att detta hör till dina svagheter, men då är det än en gång viktigt att du berättar om konkreta situationer, fokuserar på lärdomarna och hur du gör för att hantera svagheterna. Om man inte ger konkreta exempel på svagheten och hur man jobbar på den, är också risken att rekryteraren tolkar in egna värderingar i svagheten. Om man exempelvis bara säger ’jag jobbar alltid över’ kan det betyda att man planerar dåligt eller att man är ineffektiv i sitt arbete.”
 7. Bara yrkeskunskaper – eller också personliga egenskaper?
  Om du exempelvis är introvert och söker ett jobb som kräver mycket social interaktion, så är det i det långa loppet bättre att direkt berätta om att du ofta inte tar så stor plats i kollegiala sammanhang och inte trivs med att hålla presentationer för stora grupper. Det är framförallt bättre för ditt eget välmående, i längden. Då kan du också, samtidigt, konkret beskriva hur din introversion påverkade din förra tjänst och vad du gjorde för att hantera situationen, till exempel i samband med presentationer. Om du i stället söker ett jobb som går ut på att hantera och analysera siffror och som inte kräver så mycket social interaktion, så är det kanske inte direkt nödvändigt att berätta om att du är introvert. Det är återigen viktigt att välja svagheter utifrån jobbet som du söker, att vara ärlig och att fokusera på lärdomar.”
 8. Humor är inte nödvändigt
  "Att lätta upp stämningen och berätta om sina svagheter på ett humoristiskt sätt kan vara en framgångsfaktor – men risken är också att rekryteraren tolkar det som att kandidaten försöker skoja bort frågan. Om humor används när du ska ge exempel på dina svagheter bör det vara naturligt och du bör fortfarande visa på självreflektion."

Läs också: Ställ rätt frågor på jobbintervjun