Ekonomer:

Behovet av erfarna ekonomer ökar på tre års sikt. Kravet på specialistkompetens kommer sannolikt att öka framöver, vilket innebär ett gynnsamt läge för erfarna ekonomer.     

Ljus arbetsmarknad för många ekonomer

Jurister:

Fyra av tio juridikstudenter fick sitt första jobb redan innan de hade avslutat juristutbildningen. Ytterligare 36 procent uppger att de fick sitt första jobb inom tre månader efter examen.
– En betydande fördel för juristerna är att yrkesgruppens kompetens behövs oavsett konjunkturläge, säger Ulrika Husmark, professionsanalytiker på Akavia.

Framtidsrapport: Ljus arbetsmarknad för jurister till 2026

Samhällsvetare:

Tuff konkurrens råder på arbetsmarknaden för nyexaminerade samhällsvetare – men med praktik under studietiden ökar möjligheterna att få ett arbete efter examen. 

Jobbprognosen: Stor konkurrens bland nyexade samhällsvetare

It-akademiker:

– På detaljnivå kan man kanske se att det är vissa yrkesroller som ”bara” ger stora möjligheter arbete i Arbetsförmedlingens prognoser, som exempelvis drift-, it- och supporttekniker. Detta till skillnad då mot till exempel utvecklarna som har mycket stora möjligheter till arbete, säger Ida Inga, professionsanalytiker på Akavia.

Ljus framtid för it-akademiker

Personalvetare:

– I och med pandemin har många fått upp ögonen för vikten av personalverksamhet och HR. Det blir förmodligen fler som anställer i den funktionen, som inte haft den tidigare, säger Nina Forssblad, professionsanalytiker på Akavia. 

God arbetsmarknad för nyexade personalvetare

Kommunikatörer:

Efterfrågan för de olika rollerna lär variera rejält, även om kommunikation kommer vara en viktig del i verksamheten för många företag och organisationer. Digital kompetens är förstås en viktig nyckel till framtidens arbetsmarknad.

Växlande karriärprognos för kommunikatörer