En stor del av en arbetsrelaterade ohälsan i Sverige beror enligt Arbetsmiljöverket på brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. I en organisation med sådana brister är mellanchefen väldigt utsatt, och kan pressas både uppifrån och nedifrån. Trots det glöms ofta chefernas egen arbetssituation bort när man analyserar arbetsmiljön.

– Vi träffar ofta första linjens chefer när vi inspekterar arbetsmiljön för deras medarbetare. Nu är det chefernas egen arbetsmiljö vi ska inspektera, säger Malin Cato på Arbetsmiljöverket, som projektleder insatsen.

Enligt myndighetens senaste arbetsmiljöundersökning är skillnaden mellan jobb och fritid otydlig för många chefer. Sex av tio chefer har svårt att koppla bort jobbet på fritiden och lika många anser att de måste vara tillgängliga på telefon efter arbetstid. Därutöver uppger hälften av cheferna att de förväntas läsa jobbmejl på sin fritid.

900 arbetsplatser ska besökas för att kartlägga arbetsmiljön för chefer

Och det är häri faran ligger. För att ha en överarbetad chef kan ge negativa konsekvenser, dels för den dagliga verksamheten, men även för och personalens långsiktiga välmående.

– Om cheferna inte mår bra har de också sämre förutsättningar att leda sina medarbetare. Ett hållbart arbetsliv måste inkludera alla på arbetsmarknaden.

Nu ska myndigheten besöka 900 arbetsplatser för att kartlägga chefers arbetsmiljö. Bland annat ska man inspektera konsultverksamheter och reklambyråer och olika företags huvudkontor inom privat sektor. Det är arbetsplatser där myndigheten räknar med att behovet är som störst och där kunskaperna i arbetsmiljöfrågar behöver förbättras.

– Chefer som får ett bra stöd och hjälp med ett fungerande arbetsmiljöarbete, har också möjlighet att stötta sina medarbetare. Det ger i sin tur friskare arbetsplatser, säger Malin Cato.

Läs också: Tuff arbetssituation för chefer i privat sektor

Granskning av chefers stress

Så mycket sjukare är kvinnliga chefer

Chefers sjukfrånvaro ökar kraftigt. Extra utsatta är kvinnliga chefer.
– Vårt sätt att arbeta i dag är ohållbart, säger Akavias ordförande Lee Wermelin som öppnar för att arbetsgivare bör rankas utifrån hur de arbetar med att minska den psykiska ohälsan. Akavia Aspekts granskning om chefer arbetssituation publicerades i maj 2022.

HR och personalchefer är mest sjukskrivna

Chefen som backade i karriären för sin hälsa

Chef och stressad – forskare eniga om att chefers arbetsmiljö saknar rutiner

Regeringen öppnar för sanktioner mot arbetsgivare som bryter mot psykisk arbetsmiljö

Otydliga mandat gör att chefer kläms mellan ledning och medarbetare

Läs också: Mellanchefers arbetsmiljö granskas i stor inspektionsinsats

Behöver du råd eller stöd? Kontakta Akavia

Du som har en utmanade  arbetssituation kan kontakta Akavias rådgivning. Där finns erfarna förhandlare/ rådgivare som kan ge stöd och råd  om du har en ohållbar arbetssituation.