Han är legitimerad psykolog, specialist inom organisationspsykologi, har egen mångårig chefserfarenhet och arbetar bland annat med arbetsmiljökartläggningar.

– Arbetsplatsen är min patient.

Organisationskonsult  Anders Rydell säger att lägre chefer, framför allt första linjens, kan ha det extra tufft.

Läs också: Forskare eniga – chefer saknar rutiner för egna arbetsmiljön

Anders Rydell, pressbild.– Det gäller inte minst de som både ska vara chef och arbeta operativt, vilket är en vanlig kombination i dag, dock ofta en ganska olycklig sådan som bidrar till att många går in i väggen.

Mellanchefer fast i organisatoriska processer

– Jag tror att det är mycket bättre att renodla rollerna. Arbetsgivaren bör bestämma sig för vad man vill ha: en ledare eller en operatör.

– Ett annat bekymmer är det mandatlösa tillstånd som många mellanchefer och lägre chefer traskar runt i. De kan ha ett stort ansvar samtidigt som det ofta är otydligt vad de får besluta om. Inte sällan är utrymmet för egna beslut mycket begränsat. Att hela tiden behöva kontrollera med högre chefer eller ledningen innan man fattar beslut kan vara otroligt dränerande. Dessutom lär medarbetarna blir irriterade och kanske tappa förtroende för en chef som hela tiden måste dubbelkolla med högre instans.

Läs också: Så kan chefer hantera sin stress

Med hänvisning till organisationsforskaren Mats Alvesson, professor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, lyfter Anders Rydell fram ”funktionell dumhet” som något som pressar många chefer. Det är aktiviteter som utförs, men som inte har någon egentlig effekt kopplat till verksamhetens kärnuppdrag och som inte behövs, åtminstone i den omfattning som de utförs i dag.

– Ett typiskt exempel kan vara olika mötesritualer. Chefer går ofta på en massa möten utan att egentligen ifrågasätta vad som är syftet med mötena. Vad leder de till och är det rimlig använd tid? Har man till exempel avsatt 60 minuter till ett möte tar det ofta just den tiden, trots att man kanske skulle klara mötet på 30 minuter, vilket det dessutom finns studier som visar.

Behöver du råd eller stöd? Kontakta Akavia

Du som har en utmanade  arbetssituation kan kontakta Akavias rådgivning. Där finns erfarna förhandlare/ rådgivare som kan ge stöd och råd  om du har en ohållbar arbetssituation.

 

– Ett annat problem är den ökade byråkratisering och den växande mängden administrativa uppgifter som är en del av många chefers vardag, inte minst i offentlig sektor. En del uppgifter är nödvändiga, men långt ifrån alla. De ökande dokumentationskraven till exempel, nöter ner många människor.

Läs också: HR och personalchefer mest sjukskrivna – så ser din bransch ut

Vad har cheferna själva för ansvar?
– Det är ett delat ansvar mellan arbetsgivare, chefer och medarbetare. Ett vanligt riskbeteende hos människor som till slut går in i väggen är att de inte kan säga nej. De vill vara till lags, se till att allt flyter på och tar kanske på sig uppgifter som de egentligen inte har kraft eller kompetens till.

– Chefer är ofta drivna och taggade personer. Därför halkar de också lätt in i den kultur som i dag präglar arbetslivet i stort: ökade krav på tillgänglighet, självständighet, fart och flexibilitet. 

 

Läs också: Regeringen öppnar för sanktioner mot arbetsgivare som inte tar psykisk ohälsa på allvar

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Granskning av chefers stress

Så mycket sjukare är kvinnliga chefer

Chefers sjukfrånvaro ökar kraftigt. Extra utsatta är kvinnliga chefer.
– Vårt sätt att arbeta i dag är ohållbart, säger Akavias ordförande Lee Wermelin som öppnar för att arbetsgivare bör rankas utifrån hur de arbetar med att minska den psykiska ohälsan. Akavia Aspekts granskning om chefer arbetssituation publicerades i maj 2022.

HR och personalchefer är mest sjukskrivna

Chefen som backade i karriären för sin hälsa

Chef och stressad – forskare eniga om att chefers arbetsmiljö saknar rutiner

Regeringen öppnar för sanktioner mot arbetsgivare som bryter mot psykisk arbetsmiljö

Otydliga mandat gör att chefer kläms mellan ledning och medarbetare

Läs också: Mellanchefers arbetsmiljö granskas i stor inspektionsinsats