Så hanterar du utmaningen att bli befordrad och därmed bli chef över tidigare kollegor. De nio bästa tipsen.

Fråga: Under flera år har jag jobbat som specialist på ett företag. Nu har jag fått ett chefsansvar på samma företag, hur får jag mina medarbetare att respektera mig som chef istället för att vara deras kollega?

Svar: Grattis till ditt nya jobb som chef. Oavsett bakgrund innebär det alltid utmaningar att ta på sig en ledarroll. I ditt fall handlar det både om att du blir chef över tidigare arbetskamrater och att du lämnar rollen som specialist. Båda dessa kan också vändas till möjligheter som du kan använda för att utveckla ditt ledarskap. Här kommer några tankar och idéer kring din fråga.

Efter rekryteringsprocessen behöver du få tydlig information av dina överordnade chefer om varför du fick jobbet och att du valdes framför rekrytera någon extern person. De kan också berätta för dig vad de vet om inställningen i teamet till dig som chef. Någon av dina arbetskamrater kan också ha sökt jobbet, men inte fått det. I så fall bör du få veta att så är fallet, även om du inte får möjlighet att få veta vem det är.

Ställ frågor och lyssna riktigt noga på din arbetsgrupp

Skapa redan från början tydlighet och öppenhet om din nya roll. Berätta för dina medarbetare om de farhågor du har om att bli chef över dina tidigare kollegor, vad du har fått veta är anledningen till att du fick jobbet och vad du vill med ditt nya uppdrag. Boka in enskilda möten med varje medarbetare och be dem berätta för dig hur de ser på verksamheten och inte minst på hur de vill utveckla teamets arbete. Ställ frågor så att du också kan få veta eventuella tveksamheter till dig som ny chef. Ägna tiden åt att lyssna riktigt noga.

Märker du att din nya roll ifrågasätts, ta då tag i det i ett tidigt skede. Om det är en enskild person i gruppen som du märker gör det, prata direkt med den personen enskilt. Handlar det om hela gruppens inställning, tveka inte att ta upp dina iakttagelser och känslor när ni träffas gemensamt.

Du är glad över ditt nya jobb, men var beredd på att du ibland kommer att känna förlust. Det kommer att uppstå situationer där du utesluts ur medarbetarnas gemenskap på grund av din nya roll. Men då får du tänka på att ditt nya uppdrag innebär att du nu ingår i en för dig ny grupp med chefskollegor som blir en sfär där du kommer att kunna hämta stöd och hjälp i olika situationer som uppstår.

Se upp så du inte blir en detaljstyrande chef

Eftersom du lämnar specialistrollen kan du tänka på att vara extra vaksam på dig själv så att du inte använder din expertis på så sätt att du blir kontrollerande och börjar detaljstyra. Eftersom du tidigare, utgår jag ifrån, har haft ungefär samma arbetsuppgifter som dina medarbetare, finns det en sådan risk. Delegera därför medvetet, var uppmärksam på ditt eget beteende och låt medarbetarna komma med förslag på lösningar på utmaningar och problem. Berätta för dem att detta är en farhåga som du har och be dem och tala om för dig om de märker att du faller tillbaka till din gamla roll.

Som jag skrev i början, det finns också möjligheter med att komma som internrekryterad chef. Dra nytta av de fördelar du har som tidigare medarbetare i verksamheten. Specialistkunskaperna kan du omvandla till strategisk kunskap om ditt verksamhetsområde. Genom att använda data och analyser kan du identifiera områden där ditt team kan förbättras. Du vet säkert vad behöver göras, men måste också tänka på att involvera alla för att samla den kunskap som finns och skapa delaktighet och samarbete.

Att bli internrekryterad ger många fördelar

Att vara chef är visserligen en särskild kompetens, men jag tror att de bästa cheferna är de som också har en förtrogenhet med sakområdet de arbetar med. Tänk på att dina expertkunskaper också ger dig legitimitet i ditt team. Rätt använda kan detta ge dig framgång i ledarskapet.

Din startsträcka som chef blir också på andra sätt kortare jämfört med om du skulle vara externt rekryterad. Du känner redan dina medarbetare och har kontakter som du kan fortsätta att använda både inom och utanför din organisation. Det nätverket kan du i din nya roll fortsätta att dra nytta av.

Nio bästa tipsen för dig som blir chef över kollegor

  1. Be om tydlig information om varför du fick jobbet, kanske framför andra kollegor som också sökt.
  2. Förmedla orsaken till att just du fick jobbet till din arbetsgrupp och vad du vill med ditt nya uppdrag
  3. Skapa tydlighet och öppenhet om din nya roll; berätta om du har farhågor om att bli chef över tidigare kollegor.
  4. Boka enskilda möten med varje medarbetare, be dem berätta hur de ser på verksamheten och hur de vill utveckla teamets arbete. 
  5. Lyssna noga på vad din arbetsgrupp säger!
  6. Om din nya roll ifrågasätts, ta tag i det i ett tidigt skede. 
  7. Genom att bli chef ingår du i en ny arbetsgrupp med chefskollegor där du kan hämta stöd och hjälp.
  8. Om du lämnar en specialistroll, se upp så att du inte blir kontrollerande och börjar detaljstyra. Be din arbetsgrupp att tala om för dig om de märker att du faller tillbaka till din gamla roll och blir specialist istället för chef.
  9. Använd de fördelar du har som tidigare medarbetare i verksamheten strategiskt.

Läs också: Undvik de åtta vanligaste misstagen som nya chefer gör

Läs också: 10 nycklar till bättre ledarskap – enligt toppcheferna själva

Läs också: Chef – så blir dina misstag din styrka