Analysera framgångar, leta efter positiva avvikare och utvärdera med fokus på det som gått bra. Det är några exempel på hur styrkebaserade arbetssätt kan användas för att ta verksamheten framåt. Det säger beteendevetaren, föreläsaren och författaren Gunnel Ryner som är aktuell med boken Hitta rätt i stället för att leta fel.

– Att arbeta styrkebaserat handlar om att vända på perspektivet. I stället för att leta orsaken till problemen tittar man framåt: hur vill vi ha det i stället? Hur gör vi när det faktiskt blir riktigt bra, och vad kan vi lära oss av det?

När Gunnel Ryner håller workshoppar brukar hon fråga arbetsgrupper hur mycket tid de pratar om det som fungerar bra på arbetsplatsen.

– Svaret brukar vara att man ägnar ungefär 80 procent av tiden åt det som inte fungerar.

Att leta efter och fokusera på problem tycks vara medfött hos människan, visar flertalet forskningsstudier. Dessvärre tenderar vi också att komma ihåg negativa händelser betydligt bättre än positiva.

– Vi är programmerade på det negativa, att ha koll på hot och risker. Det är så vi har överlevt, men det har också blivit en trist vana; vi har lärt oss att vi ska leta fel i stället för att bygga vår utveckling på det som fungerar.

En metod inom styrkebaserat arbetssätt är att leta efter positiva avvikare, det vill säga någon i organisationen som redan har löst problemet på sitt eget sätt, utan mer resurser än någon annan.

– Då tar man reda på hur den personen gör och lär ut metoden till de andra.

Arbetssättet handlar dock inte, som många tror, om att tänka positivt.

– Att tänka positivt är bra, men det leder inte till utveckling. Styrkebaserat arbetssätt innebär att jobba mer strategiskt och framåtriktat. Så länge vi bara åtgärdar problem tar vi oss ju bara till läge noll. Alltså bara ”inte dåligt”, det vill säga medelmåttigt – och vem vill vara medelmåttig? Vi vill ju vara bättre än konkurrenterna och skapa något riktigt bra.

Att skifta fokus från problem till styrkor har också en positiv sidoeffekt:

– När vi letar fel hela tiden blir det en dyster atmosfär. Människor tappar sugen och ger upp. Det här är ett roligare sätt att lösa sina utmaningar.

För arbetsplatser som har fastnat i felletande är det heller inte så svårt att svänga runt skutan, konstaterar Gunnel Ryner.

– Det handlar om att bli medveten om att det finns ett annat sätt att arbeta som egentligen är ganska självklart, men vår hjärna drar oss ständigt mot det negativa, så det är ett pågående arbete att påminna sig.

Det kan räcka med en punkt på sina möten: vad har fungerat bra i veckan?

Läs också: Så blir möten på jobbet mer meningsfulla

Läs också: Hur kan jag bli bättre på att motivera mina medarbetare?

Läs också: Chef: så ser du till att det blir kul på jobbet