Hur ska man tänka när man ska leda sammanslagningen och två avdelningar ska bli en, när olika viljor ska jämnkas samman? Här svarar Akavias chefsspecialist på en medlemsfråga.

Fråga: Jag börjar till hösten ett nytt jobb som chef på en ny avdelning i en för mig ny organisation. Medarbetarna kommer från två olika verksamheter och vi får ett nytt uppdrag från ledningen. Men jag misstänker att det finns olika syn på hur vi ska genomföra det. Hur ska jag ska agera?

Mejla redaktionen och ställ din fråga.

Svar: Grattis till ditt nya uppdrag. Ni ska tillsammans åstadkomma något som blir till nytta för hela organisationen. Det kan bli en både intressant och spännande utmaning för dig och ditt team.

Birgitta RydellBörja med att skaffa dig en tydlig bild av vad ditt uppdrag består i. Rusta dig med frågor att ställa till ledningen, förmodligen din egen chef, och ge dig inte förrän du har fått tillfredsställande svar som du tror kan hjälpa dig på vägen. Det inte är ovanligt att nya chefer anställs för att lösa problem som organisationen tidigare inte har lyckats med och kanske ledningen inte riktigt har klart för sig förutsättningar, hinder och möjligheter. Dessa behöver du reda ut så gott det går.

Du behöver också se till att få tid för ditt förändringsuppdrag. Vi människor har en förmåga att tro att allt går fortare än vad det gör. Tänk på alla projekt – allt från byggande till statliga reformer – som i slutändan har visat sig ta längre tid än man trodde. Ledningen i din organisation är inte mer än människor och de tror kanske att det förändringsprojekt du ska leda kommer att gå fort.

För det tredje behöver du lägga upp en plan för hur teamet tillsammans ska ta sig an uppgiften. Den avdelning du ska leda består av människor med massor av kunskaper och idéer. Det är deras arbete och kreativitet som leda till att uppdraget ni har kan genomföras. Insamlingen av kunskap behöver du göra för att få förståelse för arbetet ni har framför er. Praktiskt kan den bestå av både enskilda möten med medarbetarna och gemensamma aktiviteter och workshops i teamet.

Du måste vara beredd på att alla inte kommer att vilja dra åt samma håll. Någon eller några kanske inte alls vill genomföra det som ni ska åstadkomma. Tänk då på att inte från början bara avfärda dem utan att det i motståndet kan det finnas dina viktigaste kunskaper för att kunna genomföra uppdraget.

Till sist, du behöver tänka ut hur du på bästa sätt ska kommunicera din bild om vart ni ska. Den bygger förstås på det uppdrag du har fått av ledningen, men du har blivit vald till jobbet för att du vet vad du själv vill. Allt ledarskap är ett samspel mellan verksamhetens mål och ledarens idé å ena sidan och å andra sidan den kraft och kreativitet som medarbetarna i ditt team använder för att nå de målen.

Lycka till med ditt uppdrag!

Läs också: Så får du trygga medarbetare – och ett roligare ledarskap

Läs också: Agilt ledarskap i en tid av förändringar

Läs också: Experterna om fem svåra samtal på jobbet