Det finns flera saker du kan tänka på om du vill bana väg för att bli chef under din yrkeskarriär. Här hittar du fem riktigt bra tips.

Fråga: Jag är 28 år, har jobbat ett par år efter examen och vill gärna satsa på att i framtiden bli chef. Hur ska jag agera för att öka mina chanser?

Svar: Som ung akademiker är du inte ensam om att planera för en framtid som chef. En undersökning som Akavia genomförde 2023 visade att fler än häften av de tillfrågade nyexaminerade akademiker vill bli chefer. Bland ekonomer är det så många som två av tre och många av dem vill gärna få ett chefsjobb inom fem till tio år.

Planera för framtiden genom dina val och våga berätta att du vill bli chef

Det finns några saker du kan tänka på och göra för att öka möjligheterna och framförallt förbereda dig och skaffa dig kompetens för att bli chef.

För det första bör du prata med din nuvarande chef och berätta om vad du vill i framtiden. Det gäller särskilt om du arbetar inom ett stort företag, myndighet eller annan större organisation, där det ofta finns utmejslade karriärvägar som du kan visa intresse för att få följa. I en stor organisation finns det också flera möjligheter att söka sig till olika avdelningar eller områden och på så sätt få inblick i och träna sig i olika arbetsuppgifter.

Är du anställd av en mindre arbetsgivare, finns inte på samma sätt interna karriärvägar. Då blir det istället viktigt att tänka på vilka olika erfarenheter du kan skaffa dig genom att söka nytt jobb så att du bygger på din erfarenhet på så sätt eller att du kommer till en arbetsplats där det finns möjligheter att avancera.

Se exempelvis projektledarroller som övning

Oavsett var du arbetar nu bör du söka dig till uppgifter där du får träna på och visa hur du är som ledare. Det finns många andra arbeten än chefsjobb som innebär ledarskap. Projektledare är ett exempel. I en sådan roll har du visserligen oftast inte personalansvar, men att vara projektledare handlar om att ta stort ansvar, uppnå resultat, organisera och samarbeta med andra. Det kan också innebära budgetansvar, vilket är en bra erfarenhet att ha inför framtida chefsuppgifter. En annan roll som innebär ledarskap är att hålla utbildningar eller att leda möten eller konferenser.

Överhuvudtaget är det bra att tänka på olika roller där du naturligt kan bygga upp förmågor som arbetsgivare uppskattar när de rekryterar chefer.

Träna på din kommunikation

Att kunna kommunicera öppet och tydligt är en sådan förmåga. Lär dig att aktivt lyssna på andra. Träna dig på att berätta om vad du arbetar med så att det blir intressant för andra. Se till att du både i tal och skrift kan vara begriplig och tydlig. Gå utbildningar i att uttrycka dig både muntligt och skriftligt och be att få feedback i situationer där du talar eller skriver.

Du ska också visa att du kan leverera resultat. Det handlar både om att sätta mål och uppnå eller överträffa målen. Det kan vara särskilt framgångsrikt att kunna visa på kvantifierbara resultat. I privat sektor är detta oftast vad som mäts. Arbetar du inom offentlig sektor, finns det förmodligen inte samma uttalade mått på framgång, men även där går det att sätta mål som är mätbara.

Viktigt att kunna samarbeta som chef

Samarbetsförmåga är en kompetens som jag tror blir allt viktigare för ledare. Vårt samhälle och arbetsliv blir alltmer komplext, med många olika aktörer och mål och att ta hänsyn till. Vi vet att agerande och tänkande i stuprör hindrar utveckling och problemlösande. Därför kommer förmågan att vara lyssna, vara flexibel, kompromissa och arbeta i team att leda att bli alltmer eftertraktad.

Se ett fackligt engagemang som en karriärväg

Till sist vill jag slå ett slag för en erfarenhet som kan vara till stor nytta i ett chefsjobb. Det är att under några år vara fackligt aktiv på sin arbetsplats. Jag har genom åren träffat många chefer som berättar vilken stor betydelse deras fackliga engagemang har haft för de förmågor som de behöver som chef. Som fackligt aktivt får du stor kunskap om den organisation som du arbetar inom. Särskilt inom större verksamheter lär du känna många personer och skaffar dig därför ett stort nätverk. Du får kunskap om helheten och företaget i relation till andra. Fackligt arbete innebär också träning i att hantera konflikter och genom det lär du dig om hur människor fungerar och agerar i olika situationer.

Läs också: Så kan arbetsgivare hjälpa unga stressade chefer

Läs också: Unga vill bli chefer men kräver bättre förutsättningar

Läs också: Ny som chef - hitta din ledarstil

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.