En diger portion av Sveriges företag drivs av pensionärer. Enligt Swedbanks siffror från 2018 är 14 procent av landets företagare mellan 65 och 74 år, vilket vida överträffar EU-genomsnittet på sex procent. Men vad behöver man tänka på om man startar eget på äldre dagar? Ett vanligt missförstånd är att det allmänna pensionsuttaget påverkas om man drar igång en egen verksamhet. Detta stämmer inte, berättar Ulf Svensson, vd på kunskaps- och programvaruföretaget Björn Lundén. Snarare är det tvärtom – pensionen påverkas positivt.  

– Den allmänna pensionen och premiepensionen är en grundrättighet från 62 års ålder och påverkas inte av andra inkomster. Om man som pensionär exempelvis startar en konsultverksamhet på hel- eller deltid tjänar man in nya pengar som höjer ens framtida pension.

 

Det är dessutom skattemässigt gynnsamt för pensionärer att driva eget företag. De sociala avgifterna för pensionärer ligger på cirka 10 procent, vilket kan jämföras med ungefär 31 procent i vanliga fall – en skillnad på hela 20 procentenheter. Pensionärer betalar också lägre skatt på lönen till följd av ett förhöjt jobbskatte- och grundavdrag. Sammantaget innebär dessa skillnader att man får mer pengar över på kontot efter skatt. 

Ulf Svensson nämner också att brytpunkten för den statliga inkomstskatten är högre för pensionärer än för den som inte har fyllt 65 år. Den statliga inkomstskatten uppgår till 20 procent och under innevarande år kan pensionärer ha en total årsinkomst (inklusive pensionen) på nära 600 000 kronor innan denna skatt börjar tas ut. 

– Säg att du har en allmän pension på 200 000 kronor per år. Då kan du alltså i ditt företag dra in i runda slängar 400 000 kronor och ändå ha lågbeskattning, säger Ulf Svensson.

 

Den lägre sociala avgiften, det utökade jobbskatteavdraget och den högre brytpunkten för statlig inkomstskatt för pensionärer är enligt honom ”okända juveler” som han ofta lyfter upp på kurser.

– Vart och ett av dem är skäl nog att starta eget i någon form och jobba vidare efter pensionen. Tillsammans innebär de en gyllene möjlighet för äldre att driva företag, säger han och fortsätter:

Om ett familjeföretag ska göra ett generationsskifte är det, just till följd av de lägre avgifterna och skatterna, även skattemässigt fördelaktigt att behålla föräldern och dennes kompetens i företaget

Ulf Svensson

I en rapport från Visma och företagarförbundet Fria Företagare uppgav 79 procent av de mer seniora företagarna (64 år eller äldre) att företagandet gav dem ökad livskvalitet. Detta är något som Kerstin Wångstedt, rådgivare på Nyföretagarcentrum i Lidköping, känner igen. Hon får ofta frågor från äldre personer som funderar på att starta eget företag strax före eller efter pensionen.

– Det går upp och ner i frekvens men visst möter vi äldre personer som exempelvis vill sluta tidigare på sitt ordinarie arbete och istället driva eget för att på det sättet kunna bestämma bättre över sin egen tid. För många äldre handlar det mer om en frihetskänsla än om pengar, säger hon.

För den som vill starta företag – oavsett ålder – är det viktigt att fundera igenom sin affärsidé och skriva en ordentlig affärsplan, menar Kerstin Wångstedt. Många äldre startar konsultverksamheter inom någon av de branscher där de tidigare har varit verksamma. Då kan de i sitt bolag utnyttja kompetensen, erfarenheterna och kontakterna som de har skaffat sig längs vägen.

Kerstin Wångstedt, foto Daniel Strandroth– Om man har en specifik och säljbar kunskap och kontakter från sitt tidigare yrkesliv så behöver det inte vara så svårt att skaffa sig kunder och få igång företaget. Om man istället ska starta eget i en ny bransch är det viktigt att tänka till i förväg, rådfråga någon, göra en realistisk affärsplan och undersöka marknaden och efterfrågan. Utan kunder har man inget företag, säger hon.

Läs också: Jämställdhet skapar affärsvärde

Kerstin Wångstedt tycker också att man ska fundera på varför man vill starta eget. 

– Pensionen är en omställning och för många kan det vara meningsfullt att ha ett eget företag och fortsätta bidra. Vissa vill ha det som en fritidssysselsättning och jobba lite då och då, andra kanske vill ha en något högre arbetsbörda, somliga kanske har en dröm som de vill uppfylla. Det är bra om man är medveten om hur mycket man vill satsa på sitt företag som äldre, säger hon och tillägger: 

– Visst är det viktigt att planera i förväg, men jag vill också betona att man verkligen inte ska fastna i den fasen. Om man har en affärsidé så kan man testa den! 

Läs också: Så byggde entreprenörerna bolag utan kapital

Fakta

Den som funderar på att starta eget kan få en kostnadsfri rådgivning via Nyföretagarcentrum.