Enligt en undersökning från Kantar Sifo som Swedbank beställt, har andelen företagare över 55 år som vill gå i pension tidigare än vid 65 år - dvs förtidspension - ökat från 37 procent 2018 till 53 procent i oktober 2020. Bland anställda har däremot inte pensionsplanerna förändrats märkbart.

Förtidspension - en form av nedtrappning

De flesta företagarna ser dock inte en förtidspension som ett slut på arbetslivet, utan mer som början på en nedtrappning. Tre företagare av fyra räknar med att fortsätta arbeta samtidigt som de delvis pensionerar sig.

Pension

Varför vill fler företagare gå i förtidspension?

En förklaring till attitydförändringen hos äldre företagare kan vara covid-pandemin, men också olika skattetekniska fördelar:

– De som väljer att ta ut pension före 65 år och fortsätter arbeta kan ta ut en mindre lön ur företaget och ha mer pengar kvar för löneuttag från och med det år de fyller 66 år. Fördelen är att företagaren då betalar lägre egenavgifter, endast ålderspensionsavgiften, samtidigt som jobbskatteavdraget höjs, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.

För nästan hälften av företagarna kan planerna på att fortsätta arbete efter pensionen bero på att de inte vet om enbart pensionen kommer att räcka.

– Knappt sex av tio företagare över 55 år känner nämligen till hur stor deras sammanlagda pension blir, säger Jörgen Kennemar.

Undersökningen genomfördes under oktober 2020.

Källa: Kantar Sifo/ Swedbank

Granskning om stress och utbrändhet i arbetslivet

En av fem sjuk av jobbstress
Var femte Akaviamedlem har under de senaste åren varit frånvarande från jobbet på grund av arbetsrelaterad stress.
Var tredje anser att de inte får tillräckligt stöd av sina chefer i samband med arbetsrelaterad stress, visar en ny undersökning.
– Det är mycket oroande, säger Patrik Nilsson som är Akavias samhällspolitiske chef. Akavia Aspekts granskning om akademikers stress publicerades i december 2021.

En av fem sjuk av jobbstress

Utbränd: ”Både hjärnan och kroppen var helt slut”

Två dör varje dag av stress på jobbet

Så vill politikerna minska stressen i arbetslivet

Färre får rehabilitering för stress

EKG-mätare ska minska stressen

Läs också: Unga kvinnliga akademiker mest drabbade av stress

Läs också: För lite att göra på jobbet kan göra dig sjuk