Idag är det 264 000 personer som tar ut sin allmänna pension samtidigt som de har en förvärvsinkomst. Dessa ”jobbonärer” som Pensionsmyndigheter valt att kalla dem, motsvarar 16 procent av pensionärskollektivet.

En kartläggning Pensionsmyndigheten gjort visar att mellan 2013 och 2019 ökade andelen jobbonärer i åldersgruppen 62 till 66 år från 33 till 40 procent. Ökningen har även skett i äldre åldersgrupper. Under perioden 2013 till 2019 har andelen jobbonärer ökat från 16 till 23 procent i åldersgruppen 67 till 71 år och från 9 till 13 procent inom åldersgruppen 71 till 75 år.

Pengar att tjäna

Och det är kanske inte en så dum idé om man ser till det ekonomiska. Myndighetens beräkningar visar att det kan vara lönsamt att vara jobbonär:

För ett typfall med lönen 32 000 kronor i månaden (2021) ger halvtidsarbete fram till 66 års ålder kombinerat med halvt uttag av allmän pension från 63 års ålder 1 900 kronor mer i allmän pension per månad livet ut jämfört med om personen istället gått helt i pension vid 63 års ålder. Totalt sett kommer det ha gett en ökad inkomst på en halv miljon kronor efter skatt fram till 86 års ålder, jämfört med en pensionering vid 63 års ålder.

– Det är viktigt att påpeka att våra beräkningar baseras på typfall och inte på verkliga personer. Många olika faktorer påverkar hur mycket eller lite det ger i pension att jobba och ta ut pension samtidigt. Men förutom att fortsatt arbete ger ett ökat intjänande till pensionen så ger det även en ökad inkomst här och nu, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Full pension och mindre arbete vanligast

Den allmänna pensionen kan tas ut till 25, 50, 75 eller 100 procent oavsett hur mycket man jobbar. Men det vanliga är att ta ut full allmän pension i kombination med arbete, som man istället trappar ned successivt beroende på hälsa, familjesituation och arbetsgivarens önskemål.

Kombinera arbete med pension

  • Du får högre jobbskatteavdrag och grundavdrag från och med januari det år du fyller 66. Den lägre skatten på arbetsinkomster från och med det 66:e levnadsåret innebär till exempel att en lön på 32 000 kronor i månaden beskattas med cirka 23 procent innan 66 år medan samma lön beskattas med 15 procent efter 66 års ålder. Den lägre skatten kan till exempel användas till att gå ner och arbeta deltid utan att inkomsten efter skatt nödvändigtvis behöver minska så mycket.
  • Pensionsutbetalningar som sker innan ditt 66:e levnadsår beskattas högre än pensionsutbetalningar från och med ditt 66:e levnadsår. Vid en pension på 15 000 kronor per månad betalar man 27 procent i skatt innan 66 års ålder medan man betalar 17 procent skatt på samma pension från och med det 66:e levnadsåret.
  • Du blir billigare att anställa från och med ditt 66:e levnadsår. Förutom att din egen inkomstskatt minskar så minskar också arbetsgivaravgiften från 31,42 procent till 10,21 procent (endast ålderspensionsavgiften betalas in).
  • Skatten kan bli onödigt hög om din arbetsinkomst och din pension tillsammans blir högre än gränsen för statlig skatt. För dig som är yngre än 65 år går den gränsen vid 44 758 kronor per månad före skatt, år 2021.
  • Det är olika regler mellan att ta ut allmän pension och tjänstepension i kombination med arbete. Många tjänstepensionsavtal kräver att du går ner i arbetstid i motsvarande grad som du tar ut tjänstepensionen innan 65 års ålder. För personer med löner som överstiger 42 625 kronor per månad (2021) kan deltidsarbete få en större negativ effekt på tjänstepensionen. Kontakta ditt tjänstepensionsbolag för att få veta hur deltiden påverkar dig.
  • Om du är eller skulle bli arbetslös innan 65 års ålder så minskas din dagpenning från A-kassan med beloppet för din pension. Det gäller oavsett om det är din allmänna pension eller en tjänstepension du tar ut. Sjukersättning eller sjukpenning påverkas dock inte av pensionsuttag.
  • Med de förändrade reglerna kring lagen om anställningsskydd har du rätt att arbeta till 68 år och från och med 2023 till 69 år.
  • Att gå ner i arbetstid är alltid en överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare.

Källa: Pensionsmyndigheten

Granskning av medlemmarnas kompetensutveckling och vidareutbildning

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.