I sommar öppnar Göteborgs universitet U-GOT KIES – Centrum för kunskapsintensiva innovationsekosystem. Centrumet kommer att forska kring kunskapsintensiva innovationsekosystem och hur de påverkar samhällens välstånd och skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Både svenska och internationella forskare från olika discipliner kommer att samarbeta med externa aktörer för att studera hur teknik, samhälle och ekonomi samspelar.

− Genom att interagera med samhället hoppas vi kunna dela med oss av forskningen till företag och beslutsfattare och få nya insikter som kan bidra till utbildningen inom innovation och entreprenörskap, säger Maureen McKelvey, professor i industriell ekonomi och föreståndare för U-GOT KIES.

Bli studentmedlem

Du som pluggar kan bli medlem i Akavia. Som medlem får du ta del av de förmåner som omfattar studenter.  Medlemskapet är kostnadsfritt och du får hjälp att starta din framtid. Läs mer om Akavias studentmedlemskap här.

 

Rätt i tiden

Etablerandet av ett innovations- och entreprenörscentrum tycks ligga rätt i tidsanda, åtminstone om man får tro en undersökning om ungas syn på entreprenörskap som publicerades i dagarna.

Undersökningen genomfördes av Ipsos på uppdrag av ICA. De resultat som nu visas upp tyder på att unga är mycket positiva till entreprenörskap och att var tredje redan ser sig som entreprenör. Och nästan hälften av dem som inte ser sig som entreprenörer idag, hoppas att bli det i framtiden.

Det framkom också att attityden till entreprenörskap är mycket positiv, och att de unga anser att entreprenörskap bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Bättre än föräldrarna

En annan viktig iakttagelse är att de unga bedömer att de har större chans att lyckas som entreprenörer än vad deras föräldrar hade.

– Det är positivt att många ungdomar anser att de har bättre förutsättningar att bli en entreprenör jämfört med deras föräldrar, säger Per Strömberg, vd ICA Gruppen, som beställt undersökningen. Genom att underlätta för unga människor att ta vara på sin drivkraft skapar vi förutsättningar för framgångsrika entreprenörer i framtiden vilket gynnar hela samhället.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Ipsos på uppdrag av ICA i månadsskiftet november-december 2020 i en webbpanel där 1000 personer mellan 15 och 28 år deltog.

Granskning om det nya Las-avtalet