Vi har väl alla stött på dem på jobbet: kollegorna som på olika sätt försöker hålla sig väl med dig som chef. Deras beteende gränsar emellanåt till att vara lismande och inställsamt. Bästa sättet att hantera dessa är att hålla isär sitt personliga jag och sin funktionella roll som chef och makthavare. Det tipsar Birgitta Ahltorp, fil dr leg psykolog och ledarutvecklare.

Var med­veten om att det på alla arbetsplatser finns upptrampade stigar och minfält att undvika.

Läs också: Så hanterar du avundsjuka på jobbet

– När anställda skyndar till och smörjer dig med informa­tion och positiva tillrop är det lätt att trampa snett. All positivitet handlar kanske inte om att du är en sådan fantastisk person, utan om att du sitter med makten att påverka.

Birgitta Ahltorp säger att du formar ditt ledarskap i samspel med dem du är satt att leda. Därför måste du vara extra lyhörd och inte gå i de fällor som förhastade slutsatser kan föra med sig. Birgitta Ahltorp drar exemplet med chefen som har sitt första möte med sin före­trädares assistent:

– Det finns ingen hejd på vad hon vill hjälpa dig med för att du så snabbt som möjligt ska komma in i jobbet. Vad du kanske inte vet är att denna medarbetare har fått stora ­privilegier av din företrädare, som har väckt agg och irritation hos övriga medarbetare.
I stället för att acceptera ­assi­stentens inviter rakt av bör du hålla igen och undersöka vilka andra resurser som finns.

Andra fallgropar kan vara att någon av dina medarbetare har sökt din tjänst. Du kan alltså ha en underställd som gärna ser att du misslyckas med ditt jobb som chef och ledare.

Som chef måste du ha insikten om att du är en måltavla och maktfaktor som har stort inflytande över de anställdas lön, förmåner, semestrar och utvecklingsmöjligheter.

Du bör träffa dina med­arbetare regelbundet, och så fort som möjligt om du är ny på en arbetsplats. Var objektiv och neutral och lyssna in läget. Det är viktigt att ­undvika ­favorisering av några få ­individer. Försök i stället att skapa dig en så stor kontaktyta som möjligt: från vaktmästaren till karriärklättraren. Risken är annars att man får en vinklad bild av företaget som kanske inte stämmer överens med verkligheten.

– Ett värsta scenario är att chefen hamnar i fallgropen och bildar en klick med lismande påhejare och där övriga med­arbetare känner sig åsidosatta, säger Birgitta Ahltorp.

Läs också: Introverta chefer inte lika intresserade av status

Fyra punkter för att hantera lismarna:

  1. Håll dig objektiv och neutral. Se till att träffa och lyssna in läget hos samtliga medarbetare, så fort som möjligt om du är ny på en arbetsplats.
  2. Forma din egen lednings­filosofi och tydliggör den för medarbetarna.
  3. Var på din vakt mot entu­siastiska ja-sägare.
  4. Förstå din roll som aukto­ritet, håll isär ditt personliga jag och rollen som chef. Positiva tillrop beror inte alltid på att du är en fantastisk person utan att du sitter med makten att påverka.

Läs också: Chefernas bästa egenskaper - lista

Texten publicerades i Civilekonomen den och skrevs av Lotta Olsson.

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.