John Mellkvist – seniorkonsult på kommunikationsbyrån Kreab, sedan länge frontfigur i debatten om ålderism och författare till boken Välj din ålder konstaterar att det absolut inte är för sent att byta jobb efter 50. Tvärtom blir det alltmer vanligt. 

John Mellkvist Foto: Magnus Ragnvid –  En förklaring är att förändringstakten överallt i arbetslivet är så pass hög. Konsekvensen blir att det som man en gång utbildade sig till eller som man länge har jobbat med ofta inte finns kvar eller efterfrågas på samma sätt, säger han till Akavia Aspekt.

En annan förklaring är att 50-årsåldern vanligen är en händelserik och omvälvande livsperiod som för många väcker en vilja till och önskan om förändring. 

Läs också: Het arbetsmarknad när många byter jobb

–  Medelålderskris eller inte så handlar det om en ny fas i livet. Barnen flyttar ut, försörjningsbördan minskar och många tenderar att tröttna på sina tidigare arbeten. Det har blivit mer kulturellt accepterat att faktiskt göra slag i saken och skifta spår senare i yrkeslivet, säger John Mellkvist.

De senaste åren har debatten gått varm om ålderism, det vill säga att negativa föreställningar om äldre sätter käppar i hjulen för denna åldersgrupp på arbetsmarknaden. John Mellkvist tycker inte att förekomsten av ålderism ska stoppa en från att byta jobb vid 50 – om detta är något som man vill göra.

–  Det är bra att vara medveten om att det i genomsnitt tar längre tid att få ett nytt jobb efter 50. Man kan också behöva ställa in sig på en lägre lön initialt om man byter bransch, eftersom den tidigare lönenivån byggde på att man kanske hade uppnått en viss position på sin förra arbetsplats. Här gäller det att var medveten om sina egna specifika förutsättningar, säger han.

Läs också: Seniorens bästa tips för att fixa nytt jobb efter 50 års ålder

Vill du byta jobb efter 50? Här är 11 kloka tips från John Mellkvist:

 1. Ta reda på vad du kan – och vill
  ”Jag brukar kalla denna process för en kompetensinventering. Skriv ner alla konkreta färdigheter och kvaliteter som din yrkeserfarenhet har gett dig. Gör alltså en lista över vad du är bra och mindre bra på, liksom vad du vill göra mer eller mindre av framöver. Det blir då tydligare vad du kan och vill – och detta ökar din självkännedom och stärker ditt självförtroende. Du ser också vad du behöver utveckla och förbättra, vilket är viktigt att vara medveten om när du ska byta jobb efter 50. En kompetensinventering minskar också risken för att du kör fast i gamla hjulspår”.
 2. Blicka bakåt för att tydliggöra framtiden
  ”Ett viktigt inslag i kompetensinventeringen är att titta på din historik och identifiera vilka förmågor som du har skaffa dig. Fokusera på förmågor som är efterfrågade idag och som kan ompaketeras och överföras till roller, företag och branscher som du inte har erfarenhet av. På det sättet kan du också enklare sortera bort erfarenheter som ligger för långt bak i tiden och som nu är mindre efterfrågade eller ovidkommande”.
 3. Hårt och mjukt
  ”När du gör kompetensinventeringen kan det vara klokt att skilja på hårda och mjuka kunskaper. Om du exempelvis är en ekonom som har arbetat med redovisning är alltså redovisning din branschspecifika ’hårda’ kunskap. Du har säkert också en uppsättning ’mjuka’ kunskaper inom ramarna för det yrkesområdet, exempelvis att du är bra på att organisera, leda andra människor och skapa effektiva arbetsprocesser. Dessa mjuka förmågor skulle kunna ligga till grund för ett lyckat karriärbyte efter 50 – kanske kan de vara användbara i olika roller inom andra områden än redovisning”.
 4. Orden har betydelse
  ”Fundera över hur du presenterar dig själv och kommunicerar dina förmågor. Ofta kan rekryteraren som läser ditt cv och personliga brev haka upp sig på vissa begrepp som idag känns förlegade. Ta på dig rekryterarens glasögon och använd ord och uttryck som är nutida och efterfrågade för att visa framfötterna, men också för att göra dina kvaliteter rättvisa. Om du har jobbat med IT kan det klinga bättre om du exempelvis lyfter fram att du har kunskaper inom digitalisering”.
 5. Bär ryggsäcken på magen
  ”Även om din erfarenhet är viktig och efterfrågad, så är en fara med att ha en lång yrkesbakgrund att du blickar bakåt alltför mycket och lutar dig för tungt mot gamla meriter. Undvik den fällan. Arbetsgivaren är främst intresserad av vad som händer framöver: vad har du för energi, förmåga och motivation att hjälpa oss utvecklas? Det låter lite klyschigt, men det är viktigt att du försöker fokusera på framtiden när du byter jobb efter 50: vad vill du göra och hur kan dina kunskaper göra konkret nytta? När din ryggsäck av erfarenheter börjar kännas tung, bär den på magen”.
 6. Fortbilda dig!
  ”En kompetensinventering är alltså A och O när du ska byta jobb efter 50. Den kommer inte bara att visa vad du är bra på utan också sådant som du behöver utveckla, exempelvis en befintlig förmåga som bör vässas till eller en ny kunskap som du borde skaffa dig. För det första är det viktigt att ha koll på dina kunskapsluckor, för det andra är det klokt att täppa till dem genom fortbildning i någon form. Detta ger legitimitet till din kompetens och visar också att du är villig att lära dig nya saker. Här kan man ha i åtanke Google som har berättat varför de ofta undviker att rekrytera från toppuniversiteten, eftersom studenter därifrån alltför ofta ser sig som ’färdiglärda’, har en egocentrisk världsbild och saknar erfarenhet av misslyckanden. Att ha en ödmjuk attityd är viktigt för alla, unga som äldre”. 
 7. Sök dig utåt – använd ditt nätverk 
  ”Fördelen med att ha levt längre är att du troligen har skaffat dig ett större kartotek av kontakter, såväl vänner i privatlivet som kollegor och affärsbekanta. När du ska byta jobb efter 50 kan det vara klokt att lägga lite extra krut på att underhålla dina kontakter och hålla dem varma, eller i varje fall ljumna. På det sättet kan du hitta vägar till nya roller, organisationer och branscher. Linkedin är ett ypperligt verktyg för att nätverka eller bara påminna om att du finns. Bara genom att existera där och i valda doser berätta om vad du gör, så ökar dina chanser att komma i fråga om ett nytt jobb som passar dig”.
 8. Ta kommandot
  ”Bygg upp och använd egna kanaler för att styra bilden av dig själv. Som nämnt tidigare, Linkedin blir en allt viktigare kanal i arbetslivet. Komplettera och uppdatera din profil regelbundet, så att den blir tydligare och mer attraktiv för rekryterare”.
 9. Använd åldern till din fördel
  ”Ducka inte för din ålder utan beskriv i stället hur din erfarenhet kan vara värdefull för företaget och dess medarbetare. Lär dig att argumentera för de positiva aspekter som just din erfarenhet för med sig vid varje specifikt tillfälle, exempelvis vid situation A eller vid arbetsmoment B. Din ålder får då ett konkret och begripligt värde”.  
 10. Sök dig till mentorskapet
  ”Skaffa en mentor från en annan (yngre eller äldre) generation för ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte och som ett sätt att lära dig det som du inte kan och som du behöver utveckla. Du kan också själv bli mentor eller inta en mentorliknande roll. Mentorskap bygger på förtrolighet och skapar förtroende åt båda håll. Öppenheten och nyfikenheten från båda parter ger ofta stora värden tillbaka”.
 11. Ta hänsyn till din livssituation
  ”När man ska byta jobb, oavsett ålder, är det förstås viktigt att ta hänsyn till ens livsomständigheter. Har du fortfarande försörjningsbörda för barnen eller har de flyttat ut, hur ser din ekonomiska situation ut i övrigt? Många som byter karriärspår efter 50 kan få räkna med en lägre lön inledningsvis, eftersom deras tidigare lönenivå var kopplad till deras position eller ansvar på den förra arbetsplatsen. Här kan man inte dra alla över en kam utan var och en bör göra en egen analys när de vill byta arbete: hur ser chansen att få jobb ut i den bransch som jag har tänkt söka mig till, vilken lönenivå och löneutveckling känns rimlig för mig givet min situation? Ha öppna ögon och utgå inte för mycket från den lön eller de arbetsvillkor som du har haft tidigare”.

Granskning av medlemmarnas kompetensutveckling och vidareutbildning

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.