Enligt ordboken definieras karriär som en persons utveckling inom till exempel sitt yrke – men samtidigt är begreppet laddat med så mycket mer. Ingela Bergmo-Prvulovic är fil dr i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping och har i sin forskning undersökt hur synen på karriär skiftat fokus i takt med förändringar i arbetslivet.

Hennes forskning visar att organisationer ser på ”karriär” som en strategi för att nå företagets mål – och utifrån det betonar individens eget ansvar att forma sin karriär och personliga utveckling. Samtidigt talar man mindre om ”observerbara belöningssystem”, alltså erkännande i form av till exempel en anställning, högre lön eller befordran.

Läs också: Är jag för gammal för att vidareutbilda mig

För anställda ser synen på karriär lite annorlunda ut. Det handlar dels om att känna mening i sitt arbete, men dels också om att just få det där erkännandet som en höjd lön eller nya arbetsuppgifter kan ge. Att synsätten krockar kan leda till frustration bland medarbetare, menar hon och tar kompetensutveckling som exempel.

– Arbetsgivare satsar gärna på medarbetares kompetensutveckling och ser det som en del av karriären. Men om kompetensen sedan inte tas tillvara eller erkänns på något sätt, eller om arbetstagaren tror att den automatiskt leder till högre lön eller position, kan det uppstå besvikelse när den inte gör det. Medarbetare lägger också stor vikt vid känslan av att göra något meningsfullt och om utfallet, bekräftelsen, inte kommer finns risken att tappa gnistan helt, säger hon.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Har synen på karriär som status­symbol förändrats?

– Ja. Tidigare har status ofta förknippats med yrken som krävt lång utbildningstid, exempelvis läkare och advokater. Men vad händer då i dag i en tid då fler yrken har långa utbildningstider? Det är inte alltid säkert att dessa per automatik tillskrivs status. Då kommer vi in på förvärvad status eller tillskriven status. Ett exempel är hur läraryrket har kämpat för status. Där handlar det inte bara om lön utan väldigt mycket om ett erkännande för arbetsinsatser.

Att kunskap och kompetens har blivit en viktigare konkurrensfaktor i arbetslivet har manat på utvecklingen av synen på karriär. För att möta kravet på ständig utveckling har organisationer försökt att omdefiniera begreppet, menar hon.

Läs också: Viktigaste kompetensen i framtiden är att lära nytt

– Vi har gått över till en mer konkurrensutsatt, globaliserad marknad. Med det följer vikten av att man håller sig upp­daterad i sin kompetens, är flexibel, omställningsbar och anställningsbar. De stora globala företagen har drivit nya sätt att tala om karriär. Det sipprar också in i offentlig sektor, säger Ingela Bergmo-Prvulovic.

– Men vi behöver se till hur individen ser på karriär och arbetsgivare måste hantera att det finns ett behov av utbyte från individens sida. Man måste få någonting tillbaka så att man upplever att man får ett erkännande för sin insats. Eftersom organisationer har lagt mer av ansvaret på att göra karriär på individen är det lite oklart vad man faktiskt ger tillbaka.

Läs också: Få fart på karriären