Receptet för att lyckas i en organisation eller ledning är detsamma oavsett kön, nämligen minsta gemensamma nämnare i det man ska göra tillsammans. Det som ska åstadkommas måste vara tydligt. Det menar Ingrid Höög, som är koncernchef för HR-jätten Wise.

– Jag tänker inte hela tiden på om jag befinner mig i en manlig eller kvinnlig kontext. Jag vill skapa en arbetsmiljö som är gynnsam och fungerande för yrkesmänniskor som individer, säger Ingrid Höög.

– Men jag är medveten och anpassar mitt agerande, kommunikation och annat utifrån kontexten för att nå fram. 

Ingrid Höög har haft en rad roller i olika branscher. Hon har jobbat i blandade strukturer, i mer utpräglade manliga och nu även i en mer kvinnodominerad miljö. Av de anställda på Wise är närmare 70 procent kvinnor vilket ungefär motsvarar personal- och beteendevetarutbildningar som de ser ut idag. 

Ingrid Höög.– Jobbar man med affärer så är man uppdragsorienterad och behöver hålla koll på nästa steg. Man lever med sin prestation och resultatmål, som en idrottare, och måste kunna beskriva varför man når dem eller inte. Det handlar inte bara om vad man pratar om utan hur man säger det.

För att göra sig förstådd gäller det att anpassa retoriken efter sin målgrupp, menar hon.

– I mer mansdominerade sammanhang är jag enklare i mitt språk och mer rak på sak. Kvinnor bland kvinnor tenderar att resonera sig fram,  i andra sammanhang uppfattas det som pratigt. Man når slutsatser eller lösningar oavsett med olika tillvägagångssätt.  Det kan också ta olika lång tid och ibland är tidsfaktorn överhängande.  I en kvinnodominerad grupp lägger jag mer krut på kontexten.

– Min erfarenhet är att kvinnor vill förstå och veta varför för att ta till sig information. Jag ger samma budskap men arbetar mer med bakgrund och syfte. Allt handlar om vad det är för situation och vilken roll de man pratar med har till det som framförs. 

Läs också: Se till att bli ihågkommen för det du gjort

Ekonomiska resultat är en del av det men en konsekvens av samspel. Man måste kunna samarbeta kring uppdraget, vara trygg i gruppen och ha ett utrymme att göra skillnad på – få utlopp för sin potential och sitt bidrag. 

– Strukturer styrs mycket utifrån yrkesval och utbildning. Försäljning genererar pengar och resultat vilket är syftet med en kommersiell verksamhet. Försäljning har historiskt dominerats av män men det pågår en rörelse att även fler kvinnor söker sig dit. Ett prestationsbaserat resultat talar för sig självt, vilket gör att kön eller bakgrund jämnas ut och underordnas. 

Fler kvinnor i affärsdrivande roller som arbetar med kund kan ge fler kvinnor i ledningsgrupper och så småningom i ledning och styrelse. Administrativt arbete är viktigt men att arbeta i affären är bättre för karriären om du vill vara med och påverka.  I ett race om försäljningsjobben kan kvinnor komma att gynnas, tror hon.

– Även om det fortfarande är fler män som jobbar med försäljning är det något som ligger för kvinnor. Det blir alltmer komplext, kräver rådgivning och att du har förmåga att bygga förtroende över tid. Uthållighet är en ”kvinnogren”. 

Läs också: En karriärplan förenklar dina val

Vad är för- eller nackdelen med att vara kvinna i en mansdominerad organisation/ledning?
– Personligen har jag aldrig upplevt någon nackdel. Jag tänker på mig själv som person snarare än mitt kön. Att ”sticka ut” eller utgöra undantaget, så länge det inte handlar om att bli exkluderad, behöver inte vara en nackdel. Jag lever efter devisen “benefit of the doubt” i mötet med andra, jag försöker att inte dra för snabba slutsatser av något jag reagerar på utan ställer öppna frågor tills jag ringat in och förstår bättre. Det är lätt att missförstå och tolka situationer utifrån ryggmärgen.

– Normer, sociala koder och föreställningar kan vara annorlunda än de jag är van vid och dessa hinder kan finns även fast vi pratar samma språk. 

Läs också: Utveckla ditt självledarskap med biohacks

Hur undviker man att falla i duktiga flickan fällan?
– Många kvinnor befordras utifrån specialistkunskap, de är väldigt duktiga på något specifikt. Befordras de till chef måste de (och andra runt omkring låta dem) kunna släppa den tidigare identiteten och i stället ta ledarrollen som handlar om att lyfta fram andra. I stället är det många som fortsätter kämpa med att både vara bäst på sin specialitet och axla en ny typ av roll och uppdrag.

– Omgivningen tycker att det är rätt praktiskt också. Men det går sällan att vara bra hög chef om du i praktiken arbetar som en projektledare. En chef eller ledare måste byta perspektiv till att se andra och delegera. Se till att alla bidrar på bästa sätt, använda resurserna så bra och hållbart som möjligt. Kvinnor är ofta mer tränade i att vara mångfacetterade – de gör mycket av andras arbete av bara farten. Det går fortare i stunden men sliter ut i längden. Många yrkesmän har inbyggt att inte göra andras jobb. Så definiera och var överens om arbetsuppgiften. Att kunna sätta upp gränser, arbeta med rimliga förväntningar och kunna avgöra när ”good enough” räcker.  Vi behöver alla fundera över hur vi förhåller oss till våra arbetsuppgifter och tänka på mottagaren – användarperspektivet. 

Läs också: Tre beslut för att nå dina mål

7 tips för en karriär i en manlig värld  

  1. Tänk siffror, ekonomiska mål – det som är centralt i verksamheten.
  2. Satsa på affärsrollen.
  3. Anpassa ditt språk och din kommunikation. Enkla, tydliga budskap. 
  4. Bygg relationer och förtroende.
  5. Skulle någon föreslå en teamaktivitet jag känner mig obekväm med som kvinna säger jag nej, och föreslår något annat. Det brukar lösa sig när omedveten exkludering blir synligt. 
  6. Utgå från Benefit of the doubt, det vill säga dra inga slutstser på något du reagerar på utan att först ställa öppna frågor om det. Du kanske missförstått. Är det å andra sidan brist på välvilja – då får du fatta ett nytt beslut för dig själv. 
  7. Män jobbar generellt hellre fler i grupp och förstärker professionella relationer med sociala informella nätverk, kvinnor arbetar ofta två och två, och nätverken är i allmänhet är nyttobaserade och kompetensrelaterade. Bygg även medvetet sociala, informella yrkesnätverk  - hålla igång dialogen över tid. 

Källa: Ingrid Höög