Vägarna in till styrelserummens hetluft skiljer sig åt mellan de privata och publika bolagen. Detta berättar Ulrika Spåls, nybliven vd på Styrelseakademien Sverige, för Akavia Aspekt. De listade företagen har etablerade valberedningar vars uppgift är att löpande utvärdera styrelsens sammansättning och kvalitet, inte minst vad beträffar kompetens, och föreslå nya ledamöter som kan bidra med unik kunskap och erfarenhet.

För att bli aktuell för ett sådant uppdrag måste man vanligen ha uppnått en hyggligt ledande operativ befattning i någon annan verksamhet, det vill säga gjort sig ett namn och åstadkommit någonting. På den privata bolagssidan är läget annorlunda; hos många små och medelstora företag är ägaren och vd:n en och samma person, och styrelsen består av ledamöter från dennes närmaste krets, såsom familj och släkt. De styrelserna är sällan särskilt aktiva.

Läs också: Framtidens börsstyrelser har bätte sammansättinng

– Vi på Styrelseakademien försöker hela tiden påtala för små och medelstora bolag betydelsen av att ha en aktiv, kompetent och professionell styrelse med åtminstone en extern ledamot. Det är centralt för att kunna driva bolaget framåt och ger ofta fantastiska resultat, säger Ulrika Spåls och fortsätter:

– De småbolagsägare som har gått ut i sitt nätverk för att hitta externa ledamöter har traditionellt sett letat i det skrå som bolaget verkar inom. Nu måste man börja tänka bredare. Även om man till exempel har en redovisningsfirma är det viktigt att styrelsen har kunskap om frågor som digitalisering och ledarskap.

Det är lika bra att få det sagt – att lyckas ta plats i en styrelse, eller för den delen bli ett styrelseproffs, är inget som sker över en handvändning. Enligt Ulrika Spåls gäller det att ha flera bollar i luften samtidigt. Framgångsreceptet består av ingredienser som att odla nätverk, knyta nya kontakter och marknadsföra sig själv.

Man behöver röra sig i de sociala miljöer där man träffar bolagsägare eller personer i valberedningarna. Sedan är det viktigt att profilera sig på rätt sätt. Det handlar om allt från att ha en uppdaterad Linkedinprofil till att våga sticka ut hakan litegrann och pitcha sig själv när man träffar ägare.

Först styrelseuppdraget som ledamot.

Detta för in oss på nästa fråga: hur föreslår man sig själv som styrelseledamot om man inte har varit det tidigare? För det första är det viktigt att kunna berättar varför man borde ta plats i bolagets styrelse, och för det andra vad för sorts kompetens som man kan tillföra och vilka strategifrågor som man vill driva, menar Ulrika Spåls.

– Även om man har specialistkunskap inom ett område måste man förstå bolagets affär och bransch. Det är ingen idé att försöka bidra med kompetens som inte gynnar verksamheten, säger hon.

Karin Steen, styrelseordförande för nätverket Styrelsekraft Alumni Stockholm tillika oberoende styrelsearbetare i sex olika bolag, för ett liknande resonemang.

Läs också: Styrelseproffset Meg Tiveus om att sitta i styrelse

Så hittar du styrelseuppdrag

För att bli aktuell för styrelseuppdrag är det klokt att få till möten med ägare och valberedare till bolagen, vilket man kan göra genom att söka sig till olika nätverksträffar och branschforum. Ett annat alternativ är att ansluta sig till kandidatbanker, men eftersom de kan vara välfyllda är det viktigt att profilera sig för att inte riskera att försvinna i bruset. Nyss nämnda Linkedin är en bra kanal för att profilera sin kompetens och för att synliggöra att man söker styrelseuppdrag, enligt Karin Steen.

– Om man får till en träff med en ägare, vd eller valberedare är det viktigt att ha läst på om bolaget. Man måste känna till verksamheten, siffrorna, namnen på ledningsgruppen och de nuvarande styrelseledamöterna. Men även kunna tydliggöra sin kompetens och vad man kan bidra med i styrelsen.

Även olika investeringsforum kan vara en väg in i styrelserummen. Det finns många unga bolag som behöver hjälp särskilt i början och som då kan vara intresserade av att ta in nya externa ledamöter, enligt Karin Steen.

Öka chanserna att få styrelseuppdrag genom utbildning.

Ett annat tips är att gå styrelseutbildningar. Där kan man få insikt i vad som förväntas av en styrelseledamot, hur man kan hitta uppdragen och hur man kan profilera sig för att få dem samt certifiera sig som styrelseledamot, säger hon.

Det är svårt att bortse från en sak – att de flesta som tar plats i styrelser redan har uppnått mer eller mindre ledande operativa roller. Ulrika Spåls, som är ingenjör i botten, arbetade med globala HR-frågor på industrijätten Sandvik när hon 2010 blev tillfrågad av ägaren till ett företagshälsovårdsbolag om hon ville bli styrelseledamot.

– De letade i sitt nätverk efter en extern ledamot som hade affärsdriven HR-kompetens och mitt namn trillade fram i den processen. Jag hade ingen koppling till ägarna sedan tidigare, säger hon.

Vid sidan av nuvarande vd-jobbet på Styrelseakademien Sverige har hon fyra parallella styrelseuppdrag, däribland för hockeyföreningen Brynäs IF och för Länsförsäkringar Gävleborg.

– Allt man gör börjar någonstans i liten skala. Man får ett uppdrag, presterar och sedan kommer nästa möjlighet. Och så byggs det på sakta men säkert. Det gäller även när man är styrelsearbetare.

Är det svårt att få ett styrelseuppdrag?

– Det är inte jättelätt att få ett styrelseuppdrag även om man har haft ledande roller, så visst är högre befattningar meriterande. Jag tror dock att yngre som inte har haft höga positioner tidigare skulle kunna ta plats i styrelsen hos mindre bolag om de har specialistkompetens inom innovation och digitalisering.

Även Karin Steen kan vittna om att det ena styrelseuppdraget kan leda till det andra. Hon har vidsträckt erfarenhet från it-konsultbranschen med ledande befattningar på bolag som Knowit, Actit och, här senast, Banqsoft där hon slutade som vd 2013 för att bli styrelsearbetare på heltid. Vid tidpunkten hade hon nyligen genomgått programmet Styrelsekraft (ett initiativ som pågick 2008-2014 på uppdrag av dåvarande regeringen med syfte att öka andelen kvinnor i styrelserna) och certifierat sig som styrelseledamot via Styrelseakademien. Sitt första externa styrelseuppdrag, för Transcendent Group, fick hon via en kandidatbank; numera sitter hon i sex bolagsstyrelser, varav som ordförande i tre av dem.

– Det kanske låter tråkigt när jag säger det men man är nog som mest eftertraktad som styrelseledamot om man har haft ledande operativa roller. Däremot är specialistkunskap inom hållbarhet, artificiell intelligens och digitalisering mycket efterfrågat, så är man nischad kan man ta sig in på det viset, säger hon och fortsätter:

– Men då gäller det att man träffar ägare och valberedare, synliggör sig själv och verkligen lyfter upp vad man kan bidra med.

Fem tips för att hitta ditt första styrelseuppdrag

  1. Sök dig till styrelsenätverk, nätverka, mingla, ta nya kontakter.
  2. Tänk på att synliggöra dig: visa att du söker styrelseuppdrag, profilera din specialitet.
  3. Utbilda dig i styrelsearbete, certifiera dig som styrelseledamot.
  4. Sätt upp ett personligt mål…..”det är det här som ska hända”.
  5. Börja i mindre bolag och jobba dig upp till större företag.