Alla känner avund ibland, tänk bara på syskonavund – säkert har du upplevt det. Avund räknades som en av de sju dödssynderna och är kanske den känsla som vi har svårast att erkänna. Jag vill avdramatisera begreppet och få oss att tala öppet om denna  jämförelsesjuka. Då kan vi förhoppningsvis minska dess destruktiva krafter, säger psykolog och psykoterapeut Marta Cullberg Weston. 

Hon har skrivit en uppmärksammad bok om ämnet ”Avund och konkurrens känslor i vardagen”. Inspiration var några dramatiska historier om vad avund i arbetslivet kan orsaka. Två kvinnor som gick i terapi hos henne berättade oberoende av varandra hur en avundsjuk persons agerande  fått dem att må väldigt dåligt psykiskt. Till slut var de helt nedbrutna och såg ingen annan utväg än att lämna sina arbetsplatser.

Läs också: Priset på en dålig arbetsmiljö

– Avund alstras av osäkra förhållanden på arbetsplatsen och ojämlik behandling av medarbetare, säger Marta Cullberg Weston.  Som enskild medarbetare och som chef måste du vara medveten om avundens betydelse och de negativa krafter den kan sätta i rörelse.

En avundsspiral kan påverka hela arbetsklimatet och få kreativiteten att minska och arbetsglädjen att försvinna. Den kan även leda till att medarbetare inte vill utmärka sig eller söka en högre tjänst och  lärandet kan minska genom att kunskap inte förmedlas. 

Marta Cullberg Weston säger att vanligen är avund bara ett sting som snabbt går över och då ställer den inte till problem. Rivaliserande avund kan vara en sporre och få dig att börja fundera på hur du ska kunna avancera  på arbetsplatsen. Men infrias inte förhoppningar som väcks kan den övergå i en känsla av kränkthet. 

Giftig  missunnsam avund kan bli en ständig följeslagare. En person med låg självkänsla kan känna sig än mer misslyckad i jämförelse med en framgångsrik kollega. I extremfall kan det leda till att medarbetaren försöker undergräva kollegans ställning och trovärdighet. Det kan ske via nedsättande kommentarer, skvaller, undvikande beteende och att information inte delas.  

– Du ska inte låta avundsjuka kollegor ta ifrån dig glädjen över det du åstadkommit, säger hon.  Blir du utsatt för ett avundspel  kan du försöka stoppa det genom att i enrum konfrontera medarbetaren som driver aktionen. Agera tidigt innan situationen hårdnat. Du kan även be att chefen gör något för att åtgärda problemet.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

En  klok chef inser att om en i arbetsgruppen får en högre befattning bör de andra få veta att det finns en chans för dem också att göra liknande avancemang. Får någon högre lön kan även de andra i arbetsgruppen få någon form av belöning.  

Läs också: Ta makt över dina känslor

Marta Cullberg Weston säger att avund på jobbet främst riktas mot en kollega på samma nivå vad gäller yrke, utbildning och ålder som uppnått något du inte har gjort. Individuell lönesättning är det som främst triggar avund  på jobbet. Men det kan även vara att någon befordras, har chefens uppmärksamhet  eller  lämnar kollektivet för att själv bli chef. 

– Även privata saker kan väcka avund som att en kollega har gott om pengar, många fritidsintressen  eller stor vänkrets. Berättar du om allt kul du gjort på sociala medier riskerar du faktiskt att utsätta dig för avund. Likaså om du skryter om att du fått ett bättre jobb. 

Marta Cullberg Weston säger att bästa vaccination mot avundsbacillen är att känna tacksamhet mot det du har åstadkommit i livet. Träna dig även på att tolerera olikhet och inse att andras framgång inte tar ifrån dig något. 

Läs också: Därför ska du vara en snäll chef - management by fear hämmar kreativiteten

Gör så här när du grips av avund - sex tips:

 1. Träna dig på att hantera olikhet.
 2. Utmana känslan att vara förfördelad.
 3. Jämför dig med din egen utveckling inte med andras.
 4. Öka din självrespekt.
 5. Förverkliga dig själv.
 6. Försök utveckla en förmåga att vara nöjd med det du har.

Gör så här när du utsätts för avund - fem tips:

 1. Ta inte på dig skulden. Sätt ord på det som händer.
 2. Tänk på att hård konkurrens kan aktivera avund.
 3. Konfrontera dem som utsätter dig för avundsspel.
 4. Sök kraft hos dem som vill dig väl.
 5. I värsta fall lämna arbetsplatsen.

Fler röster om avund på jobbet

Susanna Lundell, finsk organisationskonsult som skrivit boken ”Avund på arbetsplatsen” säger att konkurrens förlorar sin stimulerande effekt och blir bränsle för avund när bara individuella prestationer räknas och belönas. Medarbetare börjar se varandra som motståndare och det leder till sämre prestationsförmåga på individ- och gruppnivå. Även den interna kommunikationen och lärandet påverkas negativt när avund präglar arbetsklimatet. 

En studie Nina Korvela gjort vid Borås Högskola  visar att det är viktigt att ledningen hjälper till att minimera risken för avund genom att förklara beslut och motivera varför medarbetare premieras. Speciellt angeläget är det vid lönehöjningar. Medarbetare som utsätts för avund anses ofta ”smöra” för att få fördelar men tycker själva vanligen inte att de gjort något speciellt. Situationen kan bli komplex men få vill berätta för chefen att de utsätts för avund . Att bena ut vad som hänt ihop med en god vän kan vara en hjälp. 

Den här texten publicerades i Civilekonomen den 15 april 2019 och skrevs av Ingegerd Rönnberg.

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.

Utmaningar löser du bäst med stöd

Har du en utmanade arbetssituation kan du alltid kontakta Akavias medlemsrådgivning. Där finns erfarna förhandlare/rådgivare som ger dig råd och stöd med din situation i fokus.