Aspekt

Lön

Stor skillnad på samhällsvetares löner

Publicerad

Även om staten betalar lägre löner än det privata näringslivet så kan ett jobb inom en statlig verksamhet ge mer pengar i slutänden. Pension och övertidsersättningar är sådant som ofta glöms bort när man tittar i lönekuvertet. Sören Lundgren, förhandlare/rådgivare på Akavia, vet hur löneläget ser ut för dig som är samhällsvetare.

Fråga:

Jag är samhällsvetare och 44 år. Efter 11 år hos samma arbetsgivare känns det som det är dags att hitta utveckling utanför denna myndighet.

Har nyss blivit tillfrågad för en tjänst hos annan arbetsgivare inom statlig sektor och har också sökt ett jobb på annons inom den privata sektorn.

Jag har varit på en intervju för det ”privata” jobbet och har förstått att de kan erbjuda en ganska bra lön men det blir utan övertid och man omfattas inte heller av något kollektivavtal.

Ska snart träffa den ”statliga” arbetsgivaren och har en del funderingar om vad jag kan kräva i lön. Det är inte fråga om någon chefstjänst utan en handläggare/ specialist med tyngdpunkt på omvärldsbevakning. Samma sak gäller för den andra tjänsten.

Svar:

För gruppen samhällsvetare så är genomsnittslönerna för handläggare i statlig tjänst cirka 42 000 mot privat sektor ca 45 000.

Det skiljer mer på specialisterna: statlig sektor snittar 46 000 och privat sektor 55 000. Jämförelsen är gjord för dem som är födda 1970-79. På statlig sektor tycks inte arbetsområdet spela någon nämnvärd roll för lönenivån. Genomsnittslönerna för handläggare och specialister går från 42 000 till 49 000 kronor där affärs- och verksamhetsutveckling med mera ligger högst tillsammans med ekonomistyrning på 48 000–49 000.

På privat sektor toppar finans och fonder med mera med genomsnitt runt 70 000.

Statens kaka är liten men säker brukar man säga. På det statliga området har man alltid kollektivavtal vilket bland annat innebär pensionsavsättningar och utfyllnad vid föräldraledighet.

Ett anställningsavtal på privat sektor utan pensionsvillkor och utan övertidsersättning kan innebära, vid en lön på 50 000, att man tappar cirka 9 000 kronor i pensionspremier, och med 75 timmar övertid per år ca 2 000 per månad i övertidsersättning. Det finns också lite regionala skillnader, utanför Stockholm ligger medellönen för de som är födda 1970-79 mellan 45 och 50 000. Stockholms medel ligger på ca 54 000.

Förutom tidigare nämnda finansarbete så drar även affärsutveckling och compliance upp värdet. Totalt återfinns nästan hälften av Akavias samhällsvetare i Stockholm.