Medianlönen för ekonomer ligger på 49 700 kronor och för juristerna på 47 000 kronor. Så ekonomer får mer betalt? Nja, strukturen för de båda grupperna ser något olika ut, till exempel så är snittåldern cirka fyra år lägre för juristerna.

Läs även: Så mycket tjänar jurister 2022

Sören Lundgren, löneexpert på Akavia.Juristerna återfinns dessutom till drygt hälften inom statlig sektor medan två tredjedelar av ekonomerna återfinns i den privata. Gör man en ”rättvis” jämförelse mellan de båda grupperna ser man att juristerna i många fall överträffar ekonomernas löner. Enhets- och gruppchefer har en medianlön på 65 000 kronor och 70 800 kronor inom statlig respektive privat sektor medan motsvarande för ekonomer är 55 000 kronor och 61 000 kronor.

Läs också: Jurist - rejäl löneutveckling men hårt jobb

De som är högre chefer har bland juristerna en median på 90 000 kronor inom privat sektor och ekonomerna 79 200 kronor. Bland dem som identifierar sig som specialister inom privat sektor så ligger juristerna också högre, 61 500, mot ekonomernas median 54 000.

En stor grupp för såväl jurister som ekonomer är handläggare i statlig tjänst. Där håller sig lönerna på ungefär samma nivå för grupperna, medianen ligger strax över 39 000 kronor. De myndigheter där flest av våra medlemmar återfinns är Försäkringskassan, Skatteverket och Domstolsverket. Den högsta lönenivån bland dessa återfinns på Skatteverket med median 39 000 kronor, Domstolsverket 38 700 kronor och Försäkringskassan 35 000 kronor.

Läs också: Lönen en ekonom ska ha 2022

De bäst betalda, med över 100 000 kronor i månadslön, juristerna inom privat sektor återfinns inom industrin, bank och finans samt försäkringsbolag och advokatbyråer.

Ingångslönerna för ekonomer och jurister 2019 är 30 000 kronor

Ingångslönerna, alltså lön för nyexaminerade, låg 2019 på 30 000 kronor för dessa grupper sammanlagt.

Läs också: Så förhandlar du din ingångslön

Juristerna inom privat och kommunal tjänst ligger på 31 000 kronor, medianvärdet dras ner av statliga sektorns 28 000 kronor, där bland andra Domstolsverket tycks ha ingångs­löner på runt 27 600 kronor.

Motsvarigheten bland ekonomer tycks vara revisionsbranschens revisorsassistenter som drar ner ingångslöner på privat sektor. De är lägre än motsvarande på statlig och kommunal sektor.

Läs också: Här är ingångslönerna 2020

Lönefrågor är en färskvara

Akavias lönespecialister besvarar här medlemmarnas frågor om lön, lönesättning och lönemodeller. Lönespecialisterna är också ombudsmän och har stora kunskaper inom förhandlingsteknik.

Tänk på att lönefrågor är en färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades.

Akavias lönerådgivning når du som är medlem här

 

Sören Lundgren, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Sören Lundgren är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Han svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.