Fråga: Jag arbetar som HR-chef vid ett stort bolag. Bolaget planerar en omorgani­sation med förändring av tjänster och anställda kommer att bli uppsagda på grund av arbetsbrist.

Det är jag och bolagets vd som sköter förhandlingarna med de anställdas olika fackförbund.

Det finns en stor risk att även min tjänst försvinner. Hur ska jag agera? Vem företräder mig i en sådan situation?

Läs också: Stängdes av från jobbet utan saklig grund

Svar: Det du beskriver är en besvärlig, men inte helt ovanlig situation. Många bolag vill slimma organisationerna och till och med HR-funktionen riskerar att drabbas. Generellt är en omorganisation med efterföljande arbetsbrist en typisk arbets­uppgift som du ska hantera för bolagets räkning.

Du kan behöva vara med och omorganisera så din tjänst försvinner

Yvette Rosen Oldenstam är förhandlare och rådgivare på Akavia, hon är specialist på chefers situation.

Men i det här fallet kan du behöva delta i åtgärder som skulle kunna innebära att din egen tjänst försvinner och du riskerar att bli uppsagd. Dina åtgärder skulle kunna bli ifrågasatta om det inte framstår som att det finns en rimlig avvägning bakom vilka tjänster som ska försvinna. Utifrån sett skulle det kunna ligga i ditt intresse att ”skydda” din tjänst så att någon annans får försvinna i stället.

Läs också: Bör man som chef återanställa en tidigare medarbetare?

Din lojalitetsplikt ligger hos din arbetsgivare och du kan i din roll som HR-chef behöva göra svåra över­väganden, men du måste alltid agera för bolagets bästa även om det sedan drabbar dig. Jag rekommenderar dig att ta upp intressekonflikten med din vd, som kan ta över arbetet i den del det berör dig. Det kan annars vara lämpligt av bolaget att ta hjälp av rådgivare på arbets­givarorganisationen eller fristående HR-konsult/arbetsrättsjurist om kollektivavtal saknas.

Läs också: Cheferna som delar på jobbet i ett delat delarskap

Även om du är HR-chef är du anställd och ska hanteras som övriga anställda i bolaget. Som medlem hos Akavia har du naturligtvis rätt till rådgivning och förhandlingshjälp på samma sätt som övriga medlemmar.

En lokal facklig klubb kan förhandla åt dig

Finns det en lokal akademikerförening är det de som sköter förhandlingarna om omorganisation och eventuella uppsägningar. Saknas en lokal Akademikerförening är det i stället en förhandlare på central nivå som sköter förhandlingarna. 

Om din tjänst tas bort kan bolaget erbjuda dig en annan tjänst, men det behöver inte vara en chefstjänst. Har man varit chef i en organisation kan det dock kännas svårt att tacka ja till en tjänst utan chefsansvar.

Läs också: Jag ska leda förändringsarbetet men riskerar mitt eget jobb

Den uppkomna situationen skulle kunna bli knepig även för bolaget. Ibland vill bolaget lösa det på så sätt att de försöker träffa en överenskommelse med personer som innehar en chefsposition – framför allt om du sitter med och ska företräda bolaget i omorganisationen. I många fall ingås därför en överens­kommelse redan innan förhandlingarna om omorganisation på­börjas. Självklart är du då välkommen att höra av dig så att du får rådgivning i situationen.

Tveka inte att kontakta oss förhandlare/rådgivare på Akavia om du riskerar att få en förändrad tjänst eller bli uppsagd från din anställning.

Läs också: HR-chefen fick säga upp 60 procent av medarbetarna istället för att anställa

Yvette Rosén Oldenstam, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Yvette Rosén Oldenstam är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Hon svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.

 

Utmaningar löser du bäst med stöd

Har du en utmanade arbetssituation kan du alltid kontakta Akavias medlemsrådgivning. Där finns erfarna förhandlare/rådgivare som ger dig råd och stöd med din situation i fokus.