Det är Fondbolagens förening som låtit Kantar Sifo undersöka svenskarnas fondsparande. Undersökningen gäller svenskar i åldrarna 16-79 år och bland dem säger sju av tio att de spar i privata fonder.

Det vanligaste är att man sparar mellan mellan 1 000 och 2 000 kronor i månaden, och det är främst personer som tjänar 25 000 kronor eller mer i månaden som fondsparar. Den vanligaste anledning till sparandet är pension eller att man vill ha en buffert för oväntade utgifter.

Tidigare var det en större andel män än kvinnor som sparade i privata fonder, men den skillnaden är nu i princip utjämnad. Däremot finns det skillnader mellan hur män och kvinnor förhåller sig till sparandet:

Män är mer riskbenägna och väljer hellre bort tryggheten för utsikten om en bättre avkastning. Kvinnor är mer intresserade av att lyssna på råd från andra när det gäller fondsparande, än vad män är. Hälften av de fondsparande kvinnorna säger att de tar råd från banken eller andra professionella rådgivare, vilket kan jämföras med en dryg tredjedel av männen.

Hälften av männen letar aktivt själva efter en fond som passar deras sparbehov, något som en knapp tredjedel av kvinnorna gör.

Att en fond är har en hållbarhetsprofil är viktigt för en tredjedel av fondspararna, en inställning som är dubbelt så vanligt bland kvinnor som bland män.

Generellt anser sig fler kvinnor ha sämre kunskaper om privatekonomi än vad män har. Nästan en kvinna av fem tycker inte att hon har tillräckliga kunskaper för att kunna hantera och påverka sin privatekonomi. Samma andel bland män är under en av tio.

– Att var och en har tillräcklig kunskap för att kunna hantera sin ekonomi är en viktig fråga för jämställdheten, säger Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening. Att det i princip är lika många kvinnor som män som sparar i fonder är en jättebra utveckling, men vi behöver få fler kvinnor att känna att de har tillräckliga kunskaper för att påverka sin privatekonomi. Att prata om pengar med sin partner eller en kompis med liknande förutsättningar är viktigt för att inte känna sig fast i okunskapen.

Vill man fördjupa sig i data från undersökningen finns den att ladda ned här.