När du har kommit vidare i en rekrytering blir det så småningom dags för löneförhandling. Då räcker inte med att komma med att ”jag vill ha den här lönen, för den är jag värd”. Det konstaterar Jaime Aleite, lönespecialist och tillförordnad biträdande förhandlingschef på Akavia.

Jaime Aleite– En given anledning till att få en hög lön är att du kan visa att du är professionell i din roll. Det handlar då inte om tidigare yrkestitlar eller hur många års erfarenhet du har, utan dina egenskaper och ditt arbetssätt, säger han. 

Han menar att arbetsgivaren är intresserad av dig för att du förväntas kunna lösa ett problem eller hantera svåra situationer och arbeta förebyggande. Det som är värdefullt för arbetsgivaren är att du kan lösa det på ett sätt som gynnar verksamheten – och det är att vara professionell i sin roll.

Läs också: Maxa lönen genom hela livet - löneguide

– När du ska förhandla om lönen måste du börja med att göra research i olika steg. Det första är att klarlägga vad som ingår i tjänsten och vilka förutsättningar som gäller. Utgå från en eventuell annons och vad du hört under intervjun.

Sedan ska du titta på vilka anställningsvillkor som gäller, det vill säga kring bland annat semester, övertid och flexibelt arbetssätt. 

– Om det finns ett kollektivavtal så är mycket av det där redan löst. Om inte, är det mycket viktigt att lägga tid på att kolla anställningsvillkoren. Dåliga villkor gör att det kan finnas anledning att kompensera med en högre lön, säger Jaime Aleite.

Läs också: Experterna om fem svåra lönedilemman

Slutligen får du ta reda på vad som är en marknadsmässig lön. På akavia.se finns Saco-lönesök  där du kan hitta lönestatistik för bland annat ekonomer, jurister, personalvetare och samhällsvetare.

– Där kan du få en bild av hur det ligger till, men det är ofta rätt stora lönespann. Det beror bland annat på att lönerna skiljer sig åt beroende på bland annat sektor, bransch, erfarenhet och var i landet arbetet ligger. 

Läs också: Det här är ett lönetillägg

Han påpekar också att det är viktigt att se till att få en ingångslön som du är nöjd med, för när du är anställd kan du inte förvänta dig några stora kliv i ersättningen.

– Lägg inte någon större vikt vid löften om kommande löneökningar. Som anställd har du alltid en sämre förhandlingsposition än när du diskuterar lön vid rekryteringen.

Jaime Aleite på Akavia tipsar om hur du motiverar ett högt löneanspråk. Berätta om…

 • … din kompetens.
  – Arbetsgivaren har förstås redan koll på dina formella meriter, men nu kan det passa bra att plocka fram några detaljer som inte framgår direkt, fast kan vara värdefulla i din kommande roll. Det kan till exempel vara att du genomfört ett specifikt projekt på en tidigare arbetsplats eller hur du har hanterat snabbt förändrade förutsättningar.
 • … din erfarenhet.
  – Inte heller här ska du rabbla upp ditt cv, utan beskriva vad du har fått med dig från andra jobb. Det kan handla om projektledning, hantering av programvara, tillämpning av olika arbetssätt, kännedom om marknaden och konkurrenssituationen eller att förstå verksamhetens unika förutsättningar. Kort sagt allt sådant som man normalt först lär sig efter flera års arbete i branschen. Understryk hur lång erfarenhet du har, sälj in dig på olika sätt – men undvik att överdriva.
 • … din personlighet.
  – Lyft fram hur dina personliga egenskaper återspeglas i ditt arbetssätt, och ge exempel på hur det märks att du är exempelvis nyfiken – det kanske gör att du upplevs som lätt att samarbeta med för att du är intresserad av andra människor. Eller om du är självständig så kan det innebära att du gärna tar egna initiativ för att hitta lösningar i jobbet.  
 • … hur du tar ansvar. 
  – Detta hänger ihop med personlighet och arbetssätt, men är så viktigt att det är värt att ge lite extra fokus. Berätta hur det märks att du tar ansvar för inte enbart dina egna arbetsuppgifter, utan även kollegornas – till exempel att du är beredd att stötta dem vid behov – och att du även tar ansvar för att organisationen i stort blir framgångsrik.
 • … din förmåga att hantera olika tuffa situationer.
  – Att exempelvis självständigt hantera svåra förhandlingar eller möten med nya klienter är något som kan upplevas obehagligt i många lägen. Andra utmanande situationer kan vara att kunna omprioritera och ta stort eget ansvar även när det är ont om tid. Att du kan vara självgående och agera kontrollerat och konstruktivt, även i tuffa lägen, gynnar din löneförhandling. 
 • … hur du har presterat hittills.
  – Det räcker förstås inte att säga att du alltid presterar bra, utan du måste ge konkreta exempel. Beskriv kortfattat några tydliga utmaningar, hur du gjorde för att klara av dem och vilket resultat det gav verksamheten.