Här går vi igenom sju vanliga löneförmåner som du kan ha nytta av om du inte får upp lönenivån som du önskar.

 1. Satsa på tjänstebil
  En eldriven förmånsbil kan vara ett klokt val både för klimatet och din ekonomi. Förmånsvärdet kan nämligen vara lägre än på en bensindriven bil och driftskostnaden är dessutom låg. Överenskommelsen med din arbetsgivare ska finnas på papper, där bilmodell, aktuell tidsperiod, förmånsvärde och vem som ansvarar praktiskt och ekonomiskt för försäkringar och underhåll anges.
 2. Planera för framtiden – tjänstepension
  Att förhandla om mer tjänstepension kan vara ett alternativ när du inte kommer längre i löneförhandlingen. Här har du ett starkt argument genom att det blir billigare att ge dig en pensionsökning istället för mer lön, då skatten på pension är lägre än lön för arbetsgivaren. Fundera på vilken pensionslösning och avsättning som är intressant för dig. Ett tips är att få ökningen i procent istället för ett bestämt belopp.
 3. Caroline Lindeberg är löneexpert på Akavia.Skaffa dig mer semester
  Lagen säger att alla anställda har rätt till tjugofem dagars semester per år men det finns de som lyckats förhandla till sig trettiofem dagar eller fler. Så sikta på att exempelvis få fem extra semesterdagar. Ditt argument kan vara att du arbetar mycket övertid och reser en hel del i tjänsten och därför behöver tid för återhämtning. Rent generellt kan du argumentera för att du arbetar ännu bättre och effektivare när du får möjlighet att vila ut.
 4. Må bra med friskvård
  Friskvård är ingen stor kostnad för din arbetsgivare men gesten ger god utväxling. Aktiva och stimulerade medarbetare presterar bättre, oavsett om de mår bra genom att rida, meditera eller spela padel. Att få friskvård för 3 500 kronor/år är ett bra riktmärke, även om friskvården är avdragsgill upp till 5 000 kronor/år för arbetsgivaren. Du kan även diskutera möjligheten att ägna dig åt friskvård på betald arbetstid.
 5. Föreslå ett reskort
  Ett reskort kan vara en intressant förmån om du reser mycket i tjänsten men även om du inte gör det så kan du föreslå den förmånen. Ett reskort inom lokaltrafiken är ingen stor ekonomisk belastning för arbetsgivaren.
 6. Ät på stan med lunchförmån
  Att luncha ute på stan ofta är en kännbar kostnad. Varför inte förhandla om en lunchförmån? Praxis är ofta Skatteverkets rekommendation för lunchförmån vilket i år ligger på 100 kronor/dag, vilket ger en löneförmån på cirka 2000 till  2 200 kronor/månad. En lunchförmån är en billigare kostnad än lön för arbetsgivaren, då den förmånen inte behöver vara sjuklöne- eller semesterlönegrundande. 
 7. Sov gott med en sjukvårdsförsäkring
  En sjukvårdsförsäkring kan vara guld värd om olyckan skulle vara framme. Du kan exempelvis få hjälp att undvika vårdkön och förhoppningsvis tillfriskna snabbare. För din arbetsgivare innebär det att din sjukfrånvaro kan bli kortare – ett starkt argument om du har en nyckelposition på din arbetsplats. 

FAKTA:

Enligt Skatteverket är förmåner alla former av ”ersättning för arbete”, förutom lön, som en anställd kan få. Regeln är att en förmån är skattepliktig om det inte särskilt reglerats att den är skattefri. Kontakta gärna Skatteverket om du vill veta vad som gäller för din löneförmån.

Källa: Caroline Lindeberg, förhandlare/rådgivare, Akavia.

Den här texten har tidigare publicerats i Civilekonomen 5 april 2019, texten är skriven av Josephine Carr.

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.

Kartläggning: Har du rätt lön?

Allt om din lön 2021!

Kvinnliga akademiker tjänar i genomsnitt betydligt mindre än sina manliga kollegor. Under ett helt arbetsliv kan det handla om flera miljoner kronor i lägre lön. I många akademiker­yrken planar lönerna ut strax efter 50 års ålder. Bland ekonomerna minskar de till och med.

Aka­demikerlönerna varierar stort mellan olika delar av Sverige. Högst är de i Stockholm. Sex av tio upplever att lönen sätts ensidigt, utan förhandlingsmöjlighet. Det framgår av den löneenkät som Akavia genomfört bland medlemmarna. Akavia Aspekts lönekartläggning publicerades i maj 2021.

Miljoner i löneskillnad beroende på kön hos akademiker

Coronaeffekt på lönerna 2021

DO vill ta fler fall av lönediskriminering till domstol

Lönekurvan planar ut strax efter 50

Kräv ökad transparens kring hur lönesättningen går till

Tre av fem medlemmar kan inte påverka sin lön

Så mycket förlorar medlemmarna på obetald övertid

Gratisjobbet
Tre av fyra Akavia-medlemmar arbetar ofta över, många flera timma ri veckan. Nästan var tredje får inte kompensation för sitt övertidsarbete. Det visar en ny undersökning. Akavia Aspekts granskning om det obetalda övertidsarbetet publicerades i mars 2021.

Så mycket förlorar du på obetald övertid

Sveriges åklagare är tidspressade

Återkommande övertidsarbete kan vara ett hot mot hälsan

Coronan skapar ökade krav på att kunna stänga av jobbet

Arbetsplatsen där få jobbar övertid