Aspekt

Lön

Vad betyder slutbetalning av pension?

Publicerad

Många använder ord som kan vara svåra att förstå, och när det kommer till pension har vi en benägenhet att snabbt tappa fokus. Så här får du lite hjälp. Förhandlare/rådgivare David Dahllöf förklarar vad en slutbetalning av tjänstepensionen betyder.

Fråga: Jag har hört att tjänstepensionen kan slutbetalas om jag skulle välja att gå i pension tidigare. Vad innebär det?

David Dahllöf.

Svar: Om din anställning omfattas av kollektivavtal kan det finnas en möjlighet för dig att få en så kallad slutbetalning om du väljer att gå i pension före tjänstepensionsplanens ordinarie pensionsålder. För att det ska bli aktuellt krävs att du avslutar din anställning i syfte att gå i pension. 

Slutbetalning innebär att storleken på din tjänstepension i princip blir densamma som om du arbetat fram till 65 år.

Du behöver omfattas av ITP 2 inom privat sektor, PA 16 Avd II inom statlig sektor eller KAP-KL inom kommunal-regional sektor. Inom offentlig sektor kan endast vissa delar bli föremål för slutbetalning.

I kommunal-regional sektor kan det endast bli aktuellt för den förmånsbestämda delen. Inom statlig sektor omfattas den förmånsbestämda delen samt den valbara premiebestämda delen. För ITP omfattas dock såväl den förmånsbestämda delen som den premiebestämda delen (ITPK) av slutbetalningen. 

Olika regelverk för sektorerna

Regelverken för slutbetalning skiljer sig åt mellan pensionsavtalen. Som privatanställd behöver du vänta med att gå i pension till månaden efter du fyllt 62 år för att få en slutbetalning. Du kan då ha rätt till en så kallad kollektiv slutbetalning, vilket innebär att de premier din arbetsgivare annars skulle ha betalat i stället betalas med kollektiva medel. Inom offentlig sektor är det din arbetsgivare som står för kostnaden, och här gäller att du måste vänta med att gå i pension till den månad du fyller 61.

Omfattas du av en annan kollektivavtalad tjänstepensionsplan än någon av dem som är angivna här? Kontakta antingen din arbetsgivare eller Akavia om du har frågor om vad som gäller just dig.

Observera också att du som omfattas av ITP och har valt bort delar av din förmånsbestämda tjänstepensionslösning mot en så kallad tiotaggarlösning, inte har rätt till slutbetalning.

Du bör vara medveten om att ett tidigt uttag av pensionen alltid påverkar dess storlek. Det beror på att pensionen ska räcka till utbetalning under fler månader. Det månatliga beloppet blir då lägre.

Om du har för avsikt att gå i pension före ordinarie pensionsålder och har frågor om vad som gäller just dig, kontakta Alecta avseende ITP, SPV avseende PA 16 och din arbetsgivare avseende KAP-KL. Du är också välkommen att kontakta Akavias pensionsspecialister. 

Publicerad