Jusektidningen Karriär var medlemstidningen för fackförbundet Jusek. Tidningen var en månadstidning som grundades år 1969, men då under namnet Juristnytt/Samhällsvetaren i samband med bildandet av Jurist- och Samhällsvetareförbundet (Jus).

I slutet av 1970-talet anslöts även ekonomer till förbundet som då fick namnet Jusek. I samband med detta fick även tidningen namnet Jusektidningen. Jusektidningen hade en upplaga på 83 000.

Logotypen för Jusektidningen Karriär vid namnbytet 2015.

År 2015 bytte tidningen namn till endast Tidningen Karriär. För att förtydliga den fackliga tillhörigheten valde man dock år 2017 att återta namnet Jusektidningen men med tillägget Karriär. I samband med namnomgörningen 2017 lade man också ut tidningen på extern part, OTW.

Jusektidningen Karriärs logotyp efter omgörningen 2017.

Jusektidningen Karriär skrev under sin tid om arbetslivets utmaningar för medlemmar och icke medlemmar samt informerade om de möjligheter ett fackligt medlemskap i Jusek gav. Medlemstidningen samt moderförbundet ingick i Saco-sfären som är en paraplyorganisation för fackförbund som organiserar akademiker.

Jusektidningens redaktion låg på Nybrogatan i Stockholm, i Juseks kanslibyggnad. I och med att Jusek lade ut tidningen på en extern part flyttades redaktionen till OTW som producerade tidningen med hjälp av frilansande skribenter.

År 2019 aviserade de två fackförbunden Jusek och Civilekonomerna att de avsåg att gå samman för att bilda ett större fackförbund. I samband med samgåendet genomlystes arbetet med de båda förbundens medlemstidningar. Det nya förbundet valde att ta tillbaka produktionen av tidningen till kansliet i ett tätt samarbete med produktionsbyrå. 

Den sista utgåvan av Jusektidningen Karriär, maj 2020.År 2020 gavs endast tre nummer av Jusektidningen Karriär ut. Det sista numret kom i maj 2020.

Därpå genomfördes ett omfattande arbete för att modernisera och göra om tidningen till en medlemstidning som speglar dagens utmaningar på arbetsmarknaden. Den nya medlemstidningen heter Akavia Aspekt. Det första numret kom ut i september 2020. Tidningen ges ut sex gånger per år och tar upp utmaningar och trender som påverkar medlemmarnas arbetsvardag samt berättar om Akavias erbjudande till medlemmarna. Även Akavia, samt den nya medlemstidningen Akavia Aspekt, ingår i akademikerorganisationen Saco.

Läs gärna en artikel från numera nedlagda Jusektidningen Karriär: Experterna om fem kniviga lönedilemman

Läs också om Civilekonomernas medlemstidning Civilekonomen: Tidningen Civilekonomen

Vill du hjälpa oss att komplettera historiken på den här sidan? Mejla gärna redaktionen med text, upplysningar eller bilder om du har information om den tidigare medlemstidningen.

Jusektidningens chefredaktörer i kronologisk ordning

 • 1969 Helge Cardmo 1969
 • 1970-1971 Bertil Ohlberger 
 • 1971-1973 Anders Runwall 
 • 1973-1974 Helge Cardmo
 • 1974-1977 Olle Appelberg
 • 1977-1983 Rolf Månsson
 • 1983-1985 Birgitta Jakobsson
 • 1985-1988 Irene Stenström
 • 1988-2014 Ann Marie Bergström
 • 2014-2017 Christina Öst
 • 2017-2020 Sara Wilk (via OTW, en extern produktionsbyrå)
 • 2020- Sofia Callius (tog över som ansvarig utgivare samt chefredaktörsrollen då tidningen omvandlades till Akavia Aspekt.)

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.