Här är fem svåra situationer du hamnar i när det kommer till lönediskussioner och förslag till hur du kan tänka för att komma vidare.

1. Du är tveksam till att prata lön med kollegorna

Ni pratar aldrig om era löner på din arbetsplats så du vet inte vad kollegorna tjänar. Nu vill du bryta tystnaden för att se om din lön ligger i linje med de andras. Du bestämmer dig för att fråga närmsta jobbkompisen. Ni kan prata om nästan allt, men nu tar det emot. Varför är det så svårt?

Jessicka Rosén, förhandlare och rådgivare på Akavia, tror att orsaken till att många inte vill prata om vad de tjänar är att vi tenderar att dra ett likhetstecken mellan lönen och vårt värde som personer. Om det till exempel visar sig att man ligger lågt i relation till kollegorna kan självförtroendet få sig en ordentlig törn. Det kan också vara jobbigt om det visar sig att man tjänar mer och kollegorna ifrågasätter om ens lön verkligen är motiverad. Att börja prata lön på jobbet kan leda till konflikter. Samtidigt kan det finnas fördelar med att ha en öppenhet kollegor emellan.

− Då får alla en bättre bild av vad man kan förvänta sig att tjäna på arbetsplatsen. Man sätter också press på chefen att vara tydlig och transparent med lönekriterierna, säger hon.

I offentlig sektor är löneuppgifterna offentlig handling. Det innebär att vem som helst kan begära ut dem, men Jessicka Rosén tror att det är bättre att prata med sina kollegor än att begära ut lönelistan.

− Eftersom det är känsligt för vissa kan det uppfattas som att du har snokat. Då är det nog bättre att ställa frågan i fikarummet och prata med dem som vill.

Psykologen Liria Ortiz tipsar: Så pratar du lön med kollegorna
”Börja med att berätta att du kommer ställa en fråga som kan vara lite känslig och att kollegan inte behöver svara om det känns obekvämt. Förklara varför du ställer frågan. Då blir kollegan mer benägen att svara än om det verkar som att du bara vill skvallra.”

Läs också: Datumet då du som kvinna inte längre får betalt för din jobbinsats

2. Du tjänar mindre än kollegorna

Årets lönesamtal närmar sig och i fikarummet frågar en kollega vad ni andra egentligen tjänar. Det visar sig att du ligger lågt i relation till de andra. Vad ska du göra?

− Att gå in till chefen och säga att du vill ha högre lön på grund av att kollegan X har det är ett big no no, säger Jessicka Rosén.

Om du vill höja din lön är det bättre att argumentera på ett annat sätt, menar hon.

− Om du säger att du tycker att lönen är orättvis skapar du ingen framkomlig väg. Det är bättre att argumentera sakligt genom att lyfta fram dina egna prestationer. Du kan också fråga chefen vad du kan göra för att höja din lön, säger hon.

Numera har de flesta tjänstemän individuell lönesättning vilket innebär att lönen varierar från person till person. Samtidigt ska det finnas transparens i lönesättningen och bedömningen ska göras sakligt utifrån tydligt definierade kriterier.

Om lönerna varierar mycket på en arbetsplats och medarbetarna inte förstår varför kan det leda till problem, tror Jessicka Rosén.

− Risken finns att man upplever att det inte går att ta sig uppåt och det kan leda till att man söker sig bort.

Om skillnaderna i lön i stället är begripliga kan de tvärtom ha en motiverande effekt, tror hon.

− Om till exempel personer som har mer erfarenhet tjänar bättre kan det fungera som en morot för kollegor som ser att det går att utvecklas och höja sin lön, säger hon.

Läs också: Tre av fem medlemmar kan inte påverka sin lön

3. Du känner dig knäckt efter lönesamtalet

Du lämnar löneförhandlingen med gråten i halsen. Det gick inte alls som du hade tänkt. Inför samtalet fick du skatta dina insatser på arbetsplatsen och du hade satt höga siffror. Chefen gav ett helt annat betyg och nu har självförtroendet sjunkit till botten. Hur hämtar du dig efter det här?

Chefens värdering är ingen sanning och det kan vara bra att inte ta bedömningen allt för hårt, tycker psykologen Liria Ortiz.

− Det ingår i chefens roll att hålla nere lönerna och då går det kanske inte att ge toppbetyg, säger hon – men tillägger att det också kan vara bra att rannsaka sig själv.

− Forskning visar att vi tenderar att övervärdera våra egna prestationer. Det är inget konstigt med det utan det händer oss alla, säger hon.

Om man har svårt att släppa frågan tror hon att det kan vara bra att prata med ytterligare några personer och höra hur de ser på ens insatser på jobbet. Det ska i så fall vara människor som man känner förtroende för och klarar att ta kritik ifrån.

− Det är ingen mening att prata med någon som bara säger att du är bäst utan du vill ha deras uppriktiga bild, säger hon.

Den verkliga nyckeln till att komma vidare är enligt Liria Ortiz att vända chefens dåliga betyg till något konstruktivt.

− Försök att se det som en chans att utvecklas. Fråga chefen vad du kan göra för att bli bättre på jobbet.

Ombudsmannen Jessicka Rosén tipsar: Om du inte är nöjd med lönesamtalet
”Be om ett nytt samtal och berätta för chefen hur du känner. Fråga vad du kan göra för att höja din lön. Om det inte går som du vill den här gången ska du komma ihåg att det blir fler chanser. Lönesamtalen hålls löpande och om du vet vad chefen förväntar sig av dig är du sannolikt mer förberedd nästa gång.”

Läs också: Du kan ha med facket på förhandlingen - så fungerar ett förstärkt lönesamtal

4. Stanna eller söka nytt?

När du var nyanställd ökade lönen stadigt och du kände att du var på väg uppåt. Nu har utvecklingen stannat av. Du funderar på att byta jobb för att få ett ordentligt lönelyft. Samtidigt trivs du på din arbetsplats och vill egentligen inte sluta. Hur ska du tänka?

− Du ska fråga dig själv vad som är viktigast just nu, säger psykolog Liria Ortiz och förklarar att det där ”just nu”, är centralt.

− Beslutet gäller inte för alltid. Om du bestämmer dig för att stanna; ta upp frågan igen med dig själv om ett år, säger hon.

Särskilt under stressiga eller intensiva perioder i livet, som under småbarnsåren, kan det mycket väl vara så att man värderar andra saker högre än lönen, menar hon. Sam­tidigt kan det kännas frustrerande att stanna på ett jobb där lönen verkar stå still.

− Det kanske känns som att du kommer tjäna dåligt resten av livet men så är det inte. Du kan fortsätta på det här jobbet nu och byta till något annat längre fram.

Enligt Jessicka Rosén, förhandlare/ rådgivare på Akavia, är det vanligt att lönen stannar av om man har varit länge på samma arbetsplats och jobbat med ungefär samma arbetsuppgifter.

Det snabbaste sättet att få upp lönen är att byta arbetsplats, men det finns andra vägar.

− Ta ett samtal med chefen och fråga vilka möjligheter det finns för dig att utvecklas. Kan du få nya arbetsuppgifter eller ta på dig en ny roll? säger hon.

Läs också: Sälj dig inte för billigt - förhandla istället!

5. Du tror att chefen diskriminerar

Du upplever att chefen värderar dig lägre än andra medarbetare och tror att det handlar om diskriminering. Du har sämre lön än dina kollegor även om ni har precis samma kvalifikationer. Vad ska du göra?

Vid individuell lönesättning varierar lönen mellan olika med­arbetare, men det ska finnas en saklig grund. Att ge någon lägre lön på grund av till exempel kön, etnicitet eller ålder är olagligt.

− Det räcker att det finns en ­misstanke om diskriminering så måste arbetsgivaren utreda det, säger ­Jessica Rosén.

Om man misstänker att man blir diskriminerad tycker hon att man ska berätta för chefen att man upplever det så.

− Du bör också kontakta en facklig representant som kan hjälpa till att bevaka att chefen tar sitt ansvar och utreder, säger hon.

Olagligt att diskriminera
Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk till­hörighet, religion eller annan tros­uppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Läs också: DO vill ta fler fall av lönediskriminering till domstol

7 steg för att komma förberedd till lönesamtalet

  1. Kolla lönestatistiken.
  2. Läs på om lönekriterierna på din arbetsplats.
  3. Sammanställ din ­arbetsinsats: Vilka resultat har du uppnått? Har du blivit skickligare eller kunnigare i ditt arbete?
  4. Tänk igenom vad ni sa på tidigare medarbetarsamtal. Har du uppfyllt målen som ni satte upp?
  5. Reflektera framåt. Hur skulle du vilja utvecklas på jobbet?
  6. Om du känner dig osäker – ta hjälp av facket.
  7. Slipa dina argument.

Den här texten publicerades i tidningen Karriär den 5 december 2019 och skrevs av Charlie Olofsson.