Civilekonomen var en medlemstidning för fackförbundet Civilekonomerna. Tidningen var en månadstidning som grundades år 1983. Vid starten av medlemstidningen 1983 hette tidningen CivilekonomNytt och gavs ut i samarbete med CF, Civilingenjörsförbundet.

Tidningens ägare, fackförbundet Civilekonomerna grundades redan 1937 under namnet Sveriges taxeringsrevisorer. Efter några samgåenden och namnbyten tog man namnet Civilekonomerna år 1990. 

År 1994 genomfördes en översyn och en modernisering av tidningen. I samband med detta renodlades medlemstidningen och bytte namn till Civilekonomen. 

Civilekonomen hade 47 000 läsare enligt Orvesto konsument (helår 2018). TS-upplagan var 42 400 (helår 2018).

Logotypen för tidningen Civilekonomen.

 

Civilekonomen var först och främst ett karriärmagasin som tog upp ämnen som var relevanta för akademiskt utbildade ekonomer, såsom civilekonomers arbetsmarknad, yrkesroll, karriär, ledarskap och utbildning. Fokus låg på nytta och att kunna erbjuda verktyg och tips i karriären. Bland de mer populära inslagen i tidningen fanns bland annat Lönefrågan, Karriärtipset och Min passion som porträtterade examinerade civilekonomer som valt en oväntad karriärväg. Tidningen fångade upp trender och berättade om utmaningar som ekonomer möter i sin vardag.

Under ett antal år gjorde tidningen Civilekonomen en årlig specialutgåva för studenter, som då också distribuerades endast till studenter. 

Tidningen hade också som uppgift att informera om de möjligheter ett fackligt medlemskap i Civilekonomerna gav. Civilekonomen delades ut till civilekonomer och ekonomstudenter som var medlemmar i fackförbundet Civilekonomerna.

Magasinet hade fram till 2017 en utgivning på tio nummer per år, därefter minskade utgivningen till först åtta nummer årligen och därpå sex nummer årligen. 

Civilekonomens redaktion låg i Civilekonomernas kanslibyggnad, på Västgötagatan i Stockholm. 

Medlemstidningen samt moderförbundet ingick i Sveriges akademikers centralorganisation (Saco), som är en paraplyorganisation för fackförbund för akademiker.

År 2019 aviserade de två fackförbunden Civilekonomerna och Jusek att de avsåg att gå samman för att bilda det gemensamma fackförbundet Akavia. Den sista utgåvan av tidningen Civilekonomen, maj 2020.Vid samgåendet år 2020 genomlystes arbetet med de båda förbundens medlemstidningar och under året gavs endast tre nummer av medlemstidningen Civilekonomen ut. Det sista numret kom i maj 2020.

Därpå genomfördes ett omfattande arbete för att modernisera och göra om tidningen till en modern medlemstidning som speglar dagens utmaningar på arbetsmarknaden. Den nya medlemstidningen, som döptes till Akavia Aspekt, gav ut sitt första nummer i september 2020.

Den nya medlemstidningen ges ut sex gånger per år och tar upp utmaningar och trender som påverkar medlemmarnas arbetsvardag samt berättar om Akavias erbjudande till medlemmarna. Akavia, samt den nya medlemstidningen Akavia Aspekt, ingår i akademikerorganisationen Saco.

Läs gärna en artikel från Civilekonomen: Att leda en flock: Nu ställs nya krav på ledare – gamla ledarskapsmodeller gäller inte längre

Läs också om Juseks medlemstidning Jusektidningen Karriär: Jusektidningen Karriär

Vill du hjälpa oss att komplettera historiken på den här sidan? Mejla gärna redaktionen med text, upplysningar eller bilder om Civilekonomen eller CivilekonomNytt.

Tidningen Civilekonomens chefredaktörer i kronologisk ordning

CivilekonomNytt:

 • 1986 Hans-Erik Nygren
 • Frida Andersson

Civilekonomen:

 • 1993-1994 Martin Jönsson
 • 1994-2000 Christina Bäcker
 • 2000-2006 Unn Edberg
 • 2003-2004 Madeleine Svärd (tf)
 • 2006-2007 Ylva Johnson (vik)
 • 2007-2015 Torbjörn Askman
 • 2015-2016 Sofia Callius (tf)
 • 2016-2017 Mona Johansson
 • 2017-2020 Sofia Callius

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.