Berätta om din roll på Akavia.
– Jag arbetar primärt med våra enkäter. Jag är delaktig i att skriva frågor, göra urval och därefter att kvalitetssäkra och analysera underlaget. När pandemin slog till fick jag en ny spännande arbetsuppgift, näm­ligen att göra en modell som predicerar hur arbetslösheten skulle slå för våra medlemsgrupper.

Så hur gjorde ni?
– Vi gick tillbaka till finanskrisen 2008 och undersökte hur den påverkade våra medlemmar. Därefter applicerade vi detta på krisen 2020. Det gjorde att vi ganska exakt kunde förutspå arbetslösheten för de flesta av medlemsgrupperna, förutom för kommunikatörer och personalvetare. Där slog krisen mycket hårdare.

Vilken är din viktigaste uppgift och hur kommer det medlemmarna till gagn?
– Lönestatistiken är utan tvekan det viktigaste jag gör för våra medlemmar. Statistiken gör att medlemmarna får koll på marknadsläget för just deras jobb. Men den kan även användas
som en del i karriärplaneringen.

Varför är det så spännande med statistik, vad fick dig att välja yrket?
– Statistik är ett sätt att beskriva världen, hur världen ser ut. Siffror är inte bara siffror utan det är människor av kött och blod. Statistik förklarar ofta varför saker händer, inte bara att det händer.

Nu har resultatet från löneenkäten kommit, hur har det gått att få in svar?
– I år har fler än någonsin svarat, vi har fått in 46 623 löner!

Vad anser du om svarsfrekvensen?
– Svarsfrekvensen är naturligtvis väldigt viktig för alla undersökningar, och speciellt för lönestatistiken. För att kunna ge en så detaljerad statistik som möjligt behöver vi få in så många löner som möjligt. Men det handlar inte enbart om antal, utan svaren behöver också vara representativa för medlemmarna, vilket betyder att vi inte bara vill få in de ”normala” lönerna, utan även de höga och låga, de som sticker ut.

Finns det några jämförbara grupper som sticker ut?
– Det som kanske sticker ut mest är att 80 procent av dem som arbetar inom kommunal och regional sektor fått sina löner reviderade för 2020, medan enbart 39 procent av de inom privat och statlig sektor har fått det. Det gör att alla som har hjälpt till att fylla i löneenkäten hjälper förbundet att följa vad som händer på landets olika arbetsplatser och att vi då kan basera våra beslut på fakta i stället för gissningar.